Tijdperk Nationaal Jeugd Parlement officieel afgesloten

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) de directie van Jeugdzaken en het Nationaal Jeugd Instituut in Suriname hebben tijdens een afsluitingsbijeenkomst de laatste Jeugd Parlementariërs bedankt voor hun bijdrage aan en inzet voor het welzijn van de Surinaamse jeugd.

De afsluitingsbijeenkomst vond plaats in verband met de overgang van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) naar de Jeugdraad Suriname (JRS), waarvoor er op 1 juni jongstleden verkiezingen hebben plaatsgevonden.

De Jeugdraad Suriname wordt op 8 juli formeel geïnstalleerd. De zittingsperiode van het laatste Nationaal Jeugd Parlement was van 6 mei 2017 tot 6 mei 2020.

Door de COVID-19 pandemie waren er in 2020 geen verkiezingen gehouden voor een nieuwe jeugdvertegenwoordiging. Dit betekende dat het Nationaal Jeugd Parlement vanaf mei 2020 demissionair was. Het tijdperk van het Jeugdparlement is na 5 termijnen zaterdag jongstleden dus officieel afgesloten.

Minister Mac Andrew heeft de Jeugd Parlementariërs bedankt voor de basis die zij hebben gelegd voor jongeren participatie in ons land. Hij zegt ervan bewust te zijn dat het Nationaal Jeugd Parlement onder moeilijke omstandigheden zich heeft gekweten van haar taak.

De bewindsman heeft de voormalige NJP-leden op het hart gedrukt om zich te blijven inzetten voor het welzijn van de jeugd in ons land, ongeacht of ze nog behoren tot de groep van jongeren, omdat het jeugdwerk heeft geresulteerd in hun vorming en waardevolle ervaringen.

OOK INTERESSANT
Politie op zoek naar twee verdachten van ernstige misdaden Pikin Saron

De wijze van inhoud geven aan jeugdinspraak wenst de minister met de nieuwe Jeugdraad te verbeteren, met de bedoeling dat ontwikkelingen en uitdagingen die betrekking of invloed kunnen hebben op de jeugd direct met de jongeren worden besproken overal in ons land.

Hiervoor moet volgens hem een tweerichtingsinformatiestroom op gang komen voor de wederzijdse deling van inzichten en input. Met de verwachte output op basis van de verbeterde jongereninspraak zal volgens hem gerichter jeugdbeleid kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

De nieuwe leden van de jeugdraad zullen volgens hem continu worden begeleid, zodat ze hun werk als jeugdvertegenwoordiger goed kunnen uitvoeren, waardoor het vertrouwen van jongeren in jeugd participatie terug gewonnen kan worden.

De minister benadrukte, dat de gang naar de JRS dus niet slechts een kwestie van rebranding is, maar een andere wijze van het bevorderen van jongeren participatie.

De minister gaf ook aan, dat Suriname door het houden van verkiezingen voor jeugdvertegenwoordigers altijd een best practice was in het Caribisch gebied en dat deze traditie normaal voortgezet zal worden.

Ook de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, en de waarnemend directeur van het Nationaal Jeugd Instituut, Mitesh Bhaggoe, hebben zich lovend uitgelaten over de bijdrage van de voormalige jeugd parlementariërs.

OOK INTERESSANT
Rectificatie| DNA-lid Nisha Jhagry: Dit is sensatie en wordt mijn goede naam onterecht in diskrediet gebracht

Beide functionarissen deden eveneens een beroep op de voormalige leden van het Nationaal Jeugd Parlement om betrokken te blijven bij het jeugdwerk en waar nodig hun ervaring en inzichten te delen met de nieuwe leden van de Jeugdraad.

De laatste voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement, Kelvin Koniki, bedankte het ministerie voor de ondersteuning en begeleiding en uitte zijn dankbaarheid voor de continuering van de participatie van jongeren op bestuurlijk niveau, ongeacht de vorm.

De voormalige voorzitter sprak de hoop uit, dat de leden van de Jeugdraad Suriname continu professionele begeleiding en gerichte trainingen zullen krijgen om hun werk als jongerenvertegenwoordigers goed te kunnen uitvoeren.

Hij hoopt dat het ministerie een luisterend oor zal hebben voor persoonlijke issues van de nieuwe leden en begrip zal hebben voor groeipijnen waarmee de Jeugdraad geconfronteerd zal raken volgens hem.

Koniki riep de aanstaande Jeugdraadsleden op om vanaf het begin te werken aan groepscohesie en groepsdynamiek om successen te behalen.