Tientallen oplichtingspraktijken over perceelverkoop bij afdeling Fraude

De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft momenteel tientallen zaken in onderzoek. Het gaat in deze om gevallen waarbij percelen of woningen zonder medeweten dan wel toestemming van de rechtmatige eigenaren zijn verkocht of bezwaard. Dat meldt de politie vandaag.

Andere gevallen betreffen aanvragers van percelen die benadeeld zijn geworden na een telefonische afspraak met een onbekende. De benadeelden hebben daarbij grote geldbedragen afgestaan aan derden in het vertrouwen dat die de aanvragen zouden bespoedigen of dat zij hun invloed zouden aanwenden voor een positief besluit.

De politie onderzoekt gevallen van personen die grote geldbedragen hebben afgestaan aan personen die beweren dat zij vanwege de Overheid cq. het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) gerechtigd zijn om kavels te verkopen.

De politie doet derhalve wederom een dringend beroep op de samenleving om alvorens tot aankoop van een perceel of woning over te gaan, zaken eerst grondig zelf te onderzoeken of laten onderzoeken door de officiële instanties ter voorkoming van ongerief.(GFC)

Overige berichten