Tientallen bewoners Marowijne ontvangen bereidverklaring

Tientallen bewoners van het district Marowijne hebben vandaag hun bereidverklaring in ontvangst genomen in aanwezigheid van de minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer (RGB), Roline Samsoedien. Zij gaf aan dat de regering, met de uitgifte van de bereidverklaring, probeert om burgers een stukje rechtszekerheid te geven op het stuk land dat is aangevraagd.

Samsoedien drukte de bewoners op het hart om zo spoedig mogelijk de vervolgstappen te ondernemen om te kunnen beschikken over de grond die zij hebben aangevraagd. Zij is zich ervan bewust dat vele Moengonezen aan landbouw doen op gronden waarop zij nog geen titel hebben. “Deze groep zal dan ook de nodige aandacht moeten krijgen”, stelde de minister.

Districtscommissaris Kali feliciteerde de bewoners die in aanmerking zijn gekomen voor de verklaring. NDP-parlementariër Grace Watamaleo verzekerde de bewoners dat zij zeer spoedig een volgende ronde van uitgifte mogen verwachten voor het district Marowijne.(GFC)

Overige berichten