Teruggekeerde reizigers in quarantaine mogen huis van beveiliging niet uit

GFC NIEUWS- Reizigers die de afgelopen periode zijn gerepatrieerd moeten twee weken verplicht afgezonderd blijven in hun kamer, indien ze toestemming hebben gekregen om naar huis te gaan. Anderen blijven in quarantaine in overheidslocaties. De persoon mag in principe niet uit de kamer maar mag wel gaan douchen nadat alle gezonde mensen dat gedaan hebben. Direct persoonlijk contact met huisgenoten is verboden.

Er mag ook geen bezoek worden ontvangen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de arts die regelmatig komt controleren.

Er bestaat bij sommige kritische burgers bezorgdheid over de kans dat personen die in quarantaine zijn, gewoon naar buiten kunnen gaan en in contact komen met andere mensen.

Volgens informatie van de overheid is die angst ongegrond. Er wordt een veiligheidsfunctionaris geplaatst buiten het huis om ervoor te zorgen dat de persoon het huis niet verlaat. Deze functionaris stapt het huis echter niet binnen.

Ook de huisgenoten krijgen de nodige tips. Deze zijn als volgt.

  • Alles regelmatig desinfecteren vb.( toiletten, badkamers, wasbakken enz)
  • De persoon die voedsel en drank brengt voor de persoon in quarantaine moet tijdens deze actie zich beschermen met een mondkap, handschoenen en de voeding moet geplaatst worden op een dienblad.
  • Het vuil van de persoon moet in dubbele zakken gebonden worden.
  • Geen fysiek( lichamelijk) contact tussen de huisgenoten en de persoon in quarantaine (niet spelen met kinderen, niet omhelzen, geen kusjes en ook geen seksueel contact)
  • Geen gezamenlijke toiletartikelen gebruiken.

Bron: covid19sr.

 

 

Overige berichten