Terugdringen wateroverlast prioriteit regering Bouterse-Adhin

In het jaar 2019 zal het Saramacca-kanaal worden uitgebaggerd, om zodoende de wateroverlast problematiek het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft president Desiré Bouterse meegedeeld tijdens zijn nieuwjaarsrede.

Naast het baggeren van de vaargeul van de Suriname rivier, zal ook het baggeren van het Saramacca-kanaal op infrastructureel en op sociaal-maatschappelijk vlak worden aangepakt. “Het direct effect hiervan zal zijn dat de wateroverlast in Paramaribo en Wanica wordt teruggedrongen. Het hemelwater zal sneller zijn weg terugvinden naar het kanaal en de wateroverlast blijft hierdoor beperkt”, aldus president Bouterse.

De uitvoering van dit plan zal voor de verschillende woon-, landbouw- en industriegebieden een meerwaarde hebben. Het Saramacca-kanaal loopt vanaf de Surinamerivier in Beekhuizen (Paramaribo) tot en met de Saramaccarivier in Uitkijk (Saramacca).

Bij zware regenval bestaat door slechte of verouderde irrigatie nog steeds het risico dat het water blijft staan op de landbouwgronden. Het is daarom onvermijdelijk dat het waterpompenproject wordt uitgevoerd, zodat de afwatering en de irrigatie van landbouwgronden goed worden gereguleerd.(GFC)

Overige berichten