fbpx

Terugblik 2018 en vooruitblik 2019 VHP-voorzitter Santokhi

Aan het einde van 2018 en op de drempel van 2019, kijkt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi naar twee zaken. Ten eerste, de grote stappen die de VHP heeft gemaakt als politieke partij en ten tweede het disfunctioneren van de regering en haar wanbeleid.

“Ten aanzien van de VHP zijn we zeer tevreden over de groei die de partij doormaakt. Het congres koos er voor om zelfstandig naar de verkiezingen te gaan. Daarvoor hebben we de organisatie versterkt, de structuren sterker gemaakt en de partij verder open gegooid. We acteren op elk niveau in elk district. Onze ‘Orange beweging’ is hard op weg de grootste nationale partij van Suriname te worden. Die brede en open strategie wordt ook gewaardeerd. We horen dat terug in ons veldwerk”, meent Santokhi.

Mensen zien volgens hem dat de VHP in staat is om met microprojecten concrete ontwikkeling te brengen in de gemeenschappen. Dit ondanks alle tegenwerking en sabotage van anderen.

De VHP doet dit volgens hem door slim te zijn, door slimme projecten. “We doen trainingsprojecten zoals de knip en naaicursussen op Sunny Point waar vrouwen zelfstandige ondernemers worden. Ze maken kleren voor de schooljeugd en staan nu in de belangstelling van een bedrijf dat belangstelling heeft in hun producten. In het binnenland hebben we de aanzet gegeven voor duurzame ontwikkelingen, door landbouwproducten van Boven-Suriname op te kopen en te distribueren tegen concurrerende prijzen.”

Mensen in het binnenland produceren nu zelf kwak en pom, waardoor ze een eigen inkomen generen. Die trots en waarde die mensen daardoor krijgen, is volgens Santokhi duurzamer en meer waard dan eenmalige pakketten en het willekeurig strooien met geld.

De VHP laat volgens de politicus zien dat het binnenland potentie heeft en zelfredzaam is. Wat nodig is, is een nieuw beleid dat ruimte schept voor mensen, dat kansen schept. Die boodschap zal ook in 2019 verder worden uitgedragen.

“Ook internationaal profileren wij ons als partij steeds meer. Door ons als politieke organisatie, zodanig op te stellen dat we in staat zijn met overheden te praten, met grote- en kleine landen. Uit de wijze waarop we worden benaderd, spreekt erkenning van de VHP als een politieke organisatie die in staat is te regeren, die in staat is het land uit de crisis te halen. Die weer vertrouwen terug kan brengen. De VHP weet dat als zij regeerverantwoordelijkheid krijgt dat er ruimte en wegen zijn om het land uit de crisis te halen. De VHP gaat het land Suriname redden”.

De VHP maakt zich klaar voor haar verjaardag op 19 januari 2019. De partij wordt 70 jaar, “een oude partij, met een nieuwe generatie, nieuw elan, nieuw leiderschap, nieuwe visie en een nieuwe hoop voor vele Surinamers, voortbouwende op 70 jaar ervaring. Een hoop die in feite al sterk ontwikkeld is in de samenleving en die ons als partij inspireert”.

Santokhi: “als we dan deze hoop uitspreken, dan begrijpt u namelijk onze grote teleurstelling die we hebben als partij over het beleid van deze regering. Een regering die zoveel kansen mist, zoveel inkomsten verbrast. Inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen, uit agrarische sector, uit de toerisme sector, uit de belastingen. En dan nog lukt het de regering niet om te zorgen voor het welzijn van 550.000 mensen. Het lukt hen niet om het volk een goed leven te bezorgen.

Dat je als regering niet in staat bent om de armoede aan te pakken, dat je als regering niet staat bent goed onderwijs te geven en het onderwijs toegankelijk te maken voor alle Surinamers. Dat je als regering niet in staat bent om de 550.000 mensen goede gezondheidszorg te geven.

Dat is niet alleen grote teleurstelling maar ook een grote schande van deze regering. De regering had alle kansen om het land tot grotere hoogte te brengen, om welvaart te brengen voor het volk maar helaas, de regering heeft andere prioriteiten. Prioriteiten die gepaard gaan met enorm veel uitgaven, prioriteiten die gepaard gaan met veel verkwisting, prioriteiten die gaan met veel corruptie.

Dat maakt, dat gelden van het volk niet daar komen waar het volk dat geld nodig heeft. We denken aan grote projecten die ver boven raming uitgevoerd worden. We denken aan projecten die geen prioriteiten hebben op dit moment, maar met miljoenen Amerikaanse dollars uitgevoerd worden.

We denken ook aan hoge leningen die genomen worden met hoge rentes waarvan de gelden niet gaan naar de productie, dat zijn allemaal indicaties van slecht bestuur, slecht management, slecht beleid, dat is in feite wat deze regering achterlaat in 2018. Wanbeleid, wanbestuur, mismanagement, met als gevolg dat het land in een diepe crisis is terecht gekomen.

En deze crisis werkt door naar alles sectoren. De veiligheidssector, onderwijssector, gezondheidssector, ondernemers die niet meer kunnen ondernemen. Meer dan 900 bedrijven zijn al over de kop gegaan.

Het werkt ook door naar de verarming van Surinaamse volk, het werkt ook door naar de achteruitgang van het binnenland. Het werkt door naar het uitblijven van de buitenlandse investeerders. Het werkt door naar internationale samenwerking, waarbij vele investeerders de kat uit de boom kijken en wachten op een nieuwe regering met een verfrissend beleid dat vertrouwen geeft.

En de vraag is wat de rol van het parlement hierbij is? Voor wat betreft het functioneren van DNA zien wij een voortzetting van de dictatuur van de meerderheid, waarbij de debatten aan kwaliteit en diepgang inboeten vanwege de beperkte spreektijd. Belangrijke issues halen de agenda van de voorzitter van de DNA niet.

De president vermijdt de DNA nog steeds, en de laatste tijd is dit nalatig gedrag ook overgenomen door de vice president en de coördinator van de regering, waarbij de coalitie in het parlement als verlengstuk van de regering optreedt om het regeerbeleid te verdedigen en goed te keuren.

Maar de VHP geeft niet op. Voor 2019 zetten we ons in om de burgers moed en hoop te geven. We zullen laten zien dat wij als partij met een goed programma komen, een goed crisisbeheersingsplan om het land zo snel mogelijk uit de crisis te halen. Dat onze bevolking weer kan rekenen op goed onderwijs, dat de gezondheidszorg weer toegankelijk wordt voor eenieder, maar dat tegelijkertijd betaalbare medicijnen voor hun zijn.

Dat de mensen weer veilig kunnen leven, dat de criminaliteit effectief aangepakt zal worden en dat wij met een vertrouwenwekkend beleid investeerders gaan aantrekken, goedkoop kapitaal gaan aantrekken, om de financiële crisis aan te pakken. Maar ook de productie sectoren te ontwikkelen waardoor er werkgelegenheid gaat ontstaan zodat weer vele jongeren arbeid kunnen vinden.

We sluiten het jaar 2018 af met ontevredenheid over het regeringsbeleid, maar met een goed gevoel over de koers en kansen van de VHP. We gaan aan de slag om Suriname weer op te bouwen en laten ons niet uit het veld slaan door laster, geruchten en leugens. We breken niet af, we bouwen op.

Dit land verdient beter, een beter beleid, een betere en betrouwbare regering. De VHP maakt zich klaar voor de verkiezingen en vraagt daarvoor een volledig mandaat van de kiezer. Dat durven we omdat we geloven in onze eigen kracht, geloven in de kracht van de kiezer, omdat we geloven in de kracht van verbroederen”, aldus VHP-voorzitter Santokhi.(GFC)