fbpx

Tembe Art Studio onaangenaam verrast: moet verhuizen van oud Suralco Ziekenhuis

De afgelopen week werd de Tembe Art Studio van de Stichting Kibii, gevestigd in het oude Suralco Ziekenhuis, twee keren opgeschrikt en onaangenaam verrast met onaangekondigde bezoeken van de in Moengo residerende districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Marowijne-Zuidoost.

De eerste keer, op 21 juni, was dat met bouwvakkers, waarbij de mededeling is gedaan dat er sprake is van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebouw en terrein.

Stichting KIBII en Tembe Art Studio hebben dit terrein en gebouw in vruchtgebruik gehad van Suralco, waar zij verschillende faciliteiten heeft ondergebracht ten behoeve van de lokale gemeenschap van het district Marowijne.

Het tweede bezoek op 22 juni, was dat met een delegatie bestaande uit de minister van Openbare Werken en Transport Vidjai Chotkhan, de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw en diens coördinator Jerry Miranda, in het kader van dezelfde plannen voor dit gebouw z.a. aangegeven door de dc.

De dc heeft de opdracht gegeven aan twee medewerkers van Regionale Ontwikkeling een 20-tal deuren van het ziekenhuis open te breken waar het Contemporary Art Museum Moengo II zich bevindt.

Deze ruimten zijn vanaf vrijdag tot op heden beschadigd achtergelaten. In de genoemde ruimten bevinden zich kunstwerken die door Stichting KIBII vanaf 2009 tot en met heden zijn verzameld en gepresenteerd worden aan een breed publiek in het bijzonder de jongeren van Moengo en toeristen.

BEKIJK OOK
Kosten levensonderhoud en achteruitgang koopkracht baren regering zorgen

De kunstwerken zijn gemaakt door gerenommeerde kunstenaars uit verschillende delen van de wereld en hebben een hoge waarde.

Stichting KIBII is zeer gebelgd, bezorgd en verbaasd over het gebeurde, vooral omdat zij als als vruchtgebruiker op deze locatie werkt, op basis van een overeenkomst met Suralco die reeds jaren en met medeweten van de Staat dit gebouw inzet en gebruikt voor gemeenschap- en kunst ontwikkelingsactiviteiten, en eveneens niet op de hoogte is gesteld van dit plan van de dc en de ministeries.

Tevens zijn de lokale- en nationale autoriteiten goed geïnformeerd dat dit gebouw al jaren dient als kunst- en cultuurcentrum voor de lokale gemeenschap.

Met verschillende autoriteiten waaronder de voorgaande ministers van Regionale Ontwikkeling, de voorgaande dc’s van Marowijne en voorgaande ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn gesprekken gevoerd over activiteiten en het doel van TAS.

Ook hebben meerdere van eerdergenoemde autoriteiten of hun afgevaardigden, een bezoek gebracht aan de TAS en hun steun aan onze gemeenschaps- en kunst-ontwikkelingsactiviteiten gegeven en/of toegezegd.

Stichting KIBII kijkt tenslotte uit naar een meer gezonde wijze van communicatie en samenwerking met de autoriteiten inzake de ontwikkeling van de jeugd, kunst en cultuur ten behoeve van het district Marowijne.