fbpx

Telesur vraagt juiste procedures te volgen bij graafwerkzaamheden

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname is in de afgelopen periode meermaals geconfronteerd geworden met onderbrekingen in zijn dienstverlening. Dit als gevolg van schade door derden aangericht aan zijn infrastructuur.

Het bedrijf roept particulieren alsook bedrijven op om indien er graafwerkzaamheden op of langs de openbare weg uitgevoerd moeten worden de procedures en richtlijnen in acht te nemen. Hiervoor zijn onder meer een vergunning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alsook overlegtekeningen van de nutsbedrijven (EBS, SWM en Telesur) vereist.

BEKIJK OOK
Surinaamse regering 'speelt' met woorden: koers niet beheersbaar maken maar laten dalen

De tekeningen mogen gemaild worden naar [email protected] Bij de uitvoering van werkzaamheden is alertheid geboden. De naleving van de procedures alsook de medewerking vanuit de gemeenschap stelt Telesur zeer op prijs.(GFC)