fbpx

Telesur sluit vakantiewerktraject 2018 af

De Blauwtjies op de foto maken geen deel meer uit van de werkteams van Telesur. Dit is vanaf 1 oktober 2018 het geval. Deze 63 jongeren hebben in het kader van het vakantiewerkersproject drie weken in de maand september deel mogen uitmaken van Telesur.

Ze hebben onder meer geleerd hoe het aansluit- en storingsproces kan verlopen, wat er komt bijkijken bij commerciële alsook technische aspecten bij zo’n telecombedrijf en hoe samen te werken in belang van klanten.

In Nickerie hebben 34 jongeren dankzij Telesur de gelegenheid gekregen twee weken in de vakantie te werken. Hun taken waren toegespitst op sociaal werk binnen kinderhuis Gaytrie en de bejaardentehuizen Francis en Rust en Werk. Aangezien Coronie ook behoort tot het werkgebied van Telesur filiaal Nickerie hebben twee van de vakantiewerkers ook soortgelijke taken uitgevoerd in Seniorentehuis “Huize LuNor”.

BEKIJK OOK  Cassavefabriek Para in slechte staat

Zij zijn zodoende (nader) betrokken geraakt het sociaal en interactief bezig zijn. Deze zijn nodig en dienen als basis bij omgangsvormen binnen onze maatschappij. Bij de selectie van vakantiewerkers is een groep aan bod gekomen bestaande uit onder meer jongeren uit behoeftige gezinnen, leden van sociale organisaties en best geslaagden van middelbare scholen.

Het bedrijf heeft hierdoor in totaal 97 jongeren gedurende de afgelopen grote schoolvakantie een zinvolle tijdsbesteding gegund, waar zij ook nog een financiële tegemoetkoming en een schoolmap met inhoud aan overhielden.