Telesur doneert SRD 800.000 en brengt de teller van de SU4SU Telethon naar 2 miljoen

GFC NIEUWS- De SU4SU Telethon in samenwerking met Telesur heeft meer dan 1 miljoen SRD opgeleverd, 25000 US$ en 250 euro opgeleverd.
De gelden zijn telefonisch binnengekomen tijdens de uitzending en via Uni5Pay en Mopé. Ook is er gebruik gemaakt van rekeningnummers bij Finabank waar men donaties op kon storten.
Finabank ondersteunt het SU4SU Fonds met de garantie dat alle Surinaamse dollars door de bank omgezet zullen worden in valuta. Ook hoeft de organisatie niet te betalen voor de overmakingskosten.
Het geld zal worden besteed voor PPE-testkits en apparatuur voor diagnostiek en beademing ten behoeve van Covid-19.
SU4SU bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de SU4SU Telethon. De bedragen die nu genoemd worden, zijn toegezegd, maar nog niet allemaal overgemaakt op de rekeningnummers van SU4SU.