fbpx

Telesur boekt winst in 2017

GFC NIEUWS- Telesur heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een winst van SRD 52 miljoen.

Na aftrek van belastingen bedraagt de winst over 2017 SRD 34 miljoen. Dit resultaat werd behaald door een lichte inkomstenstijging, kostenbeheersing en verminderde wisselkoersrisico’s.

Aangezien de financiële rapportage moet voldoen aan richtlijnen van de Wet op Jaarrekening (2017) onder andere juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid was het bedrijf genoodzaakt in 2016 langlopende vorderingen in zijn boeken op te schonen: SRD 120 miljoen aan oninbare debiteuren van 1996 tot en met 2003 is middels een eenmalige afboeking vereffend.

Als gevolg daarvan kwam het eindresultaat van 2016 op een verlies van SRD 20 miljoen. Daarnaast is gewerkt aan de herinrichting van de financiële bedrijfsadministratie zodat die voldoet aan de nieuwe wet.

Op de jaarvergadering van de aandeelhouder (6 september 2019) die vertegenwoordigd werd door de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijay Chotkan, is op basis van de jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 decharge verleend aan de directie van Telesur.

BEKIJK OOK
Minister Levens gaat komende drie jaar bijdrage leveren in OAS-onderwijsbeleid

De finale jaarverslagen worden dit jaar afgerond. Telesur beijvert zich ervoor de jaarrekeningen van de boekjaren 2018 en 2019 in 2020 af te ronden om bij te zijn met de wettelijk verplichte financiële rapportage.

De vooruitzichten op winstgevendheid zijn positief. Daartoe wordt het Telesur Nationaal Breedbandproject (TNBP) (juni 2017 – december 2019) uitgevoerd.

Met dat project is een investering van USD 115 miljoen gemoeid, waarvan USD 98 miljoen een lening is en USD 17 miljoen eigen inbreng.

De vele mogelijkheden die ontstaan door deze investering kunnen meer opbrengsten genereren. Het TNBP stelt de digitale toekomst van Suriname veilig: er wordt een basis gelegd voor de digitalisering van de economie die door werkt op de ontwikkeling van Suriname in het algemeen.