fbpx

“Teelt marihuana wordt niet gelegaliseerd”

GFC NIEUWS- “De teelt van marihuana wordt niet gelegaliseerd. Laat dit vooral goed doordringen tot de samenleving.”

Zo sprak Amzad Abdoel woensdag in het parlement bij de behandeling van de ontwerp-wet (Wet Industriële Hennepteelt) houdende regels inzake de teelt van hennep, ten behoeve van industriële doeleinden en wijziging van de Wet Verdovende Middelen.

Abdoel, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, benadrukte dat marihuana een THC-gehalte heeft van tussen de 5 en 12%, waardoor de teelt hiervan dus niet wordt gelegaliseerd.

THC (Tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

Volgens Abdoel wordt de teelt van hennep met een THC-gehalte van minder dan 0,3% bij wet geregeld en zal deze dan legaal zijn.

Abdoel verduidelijkte dat in artikel 2 van de voornoemde wet de grondslag is gegeven om cannabis die bestemd is voor industriële doeleinden (industriële hennep) te telen.

Daarbij is in artikel 2 lid 2 van de Wet Verdovende Middelen een uitzondering gemaakt op de strafbaarheid van het telen van de cannabis, indien het betreft het telen van de cannabis voor industriële doeleinden.

Met cannabis bestemd voor industriële doeleinden wordt niet anders bedoeld dan wat international bekend staat als de hennep (Hemp) of industriële hennep.

De Wet Verdovende Middelen heeft volgens Abdoel in voornoemde bepaling eveneens het toegestane maximale gehalte aan THC van de industriële hennep vastgesteld op 0.3%.

Bij industriële hennep kan het gehalte aan THC in normale omstandigheden tussen de 0.2% tot maximaal 0.3% uitkomen, terwijl het gehalte aan THC bij marihuana (strafbare cannabis) tussen de 5% en 20% bedraagt.

BEKIJK OOK
42-jarige man wordt gezocht in drugszaak

Abdoel: “De wetgever heeft ten aanzien van de maximale THC van de industriële hennep voor de Surinaamse omstandigheden op maximaal 0.3% vastgesteld.”

Internationaal worden volgens de parlementariër steeds nieuwe rassen ontwikkeld met lagere THC-gehalten, die uiteindelijk als richtlijn gaan gelden voor de teelt van hennep.

Hij merkte op dat velen in de samenleving het onderscheid nog niet kunnen maken tussen hennepteelt voor medicinale doeleinden en hennepteelt voor industriële doeleinden.

Abdoel: “De teelt van hennep voor industriële doeleinden wordt verder in deze ontwerpwet geregeld. Net als de teelt van alle andere gewassen valt de teelt van hennep ook onder het ministerie van LVV.”

Abdoel wees met nadruk op het doel van de wet, namelijk “het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële hennep in Suriname.”

Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanig mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële hennep in Suriname.

Volgens hem dient te worden benadrukt dat de teelt van de industriële hennep, binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten, dan wel te voorkomen.