Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

GFC NIEUWSREDACTIE- Tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek zijn twee documenten geparafeerd.

Het eerste document betreft het Protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915.

Het tweede betreft de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawarivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. Dit gebeurde op 1 februari.

Beide teksten zijn geparafeerd door ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grens Commissie (NGC) en ambassadeur Antoine Joly, Ambassadeur van Frankrijk, in Suriname.

De NGC heeft vanaf 2018, na het zich voordoen van de incidenten op de Marowijne rivier onderhandeld met de Fransen over de grens in de Marowijne en de Lawarivier. De basis vormde de Conventie van 1915 waarin de methodiek voor de bepaling van de grenslijn is vastgelegd.

Tijdens het hele proces heeft de NGC diverse consultatieronden gehouden met het Traditioneel Gezag, zowel aan, o.a. de Marowijne, Lawa, Tapanahoni en Albina. Er zijn voorts twee expedities ondernomen. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is ook nauw betrokken geweest.

De grenslijn is bepaald vanaf de monding van de Marowijne rivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en de Marowini. Het resterend deel (zuid-oost driehoek) wordt in een later stadium onderhandeld.

De documenten zijn geparafeerd en worden aangeboden aan de Regering, ter goedkeuring en ondertekening.

Overige berichten