Technische oplevering schutsluis Totness

De eerste technische oplevering van de schutsluis in het zoetwaterkanaal te Totness heeft vrijdag plaatsgevonden door het aannemingsbedrijf MNO Vervat.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor de vissersboten die naar zee gaan en terug komen om via de schutsluis in het zoetwaterkanaal aan te meren. Het bedrijf heeft een geschenk aangeboden aan het district, namelijk een graafmachine om het kanaal op te schonen en te onderhouden, meldt het BIC.

De schutsluis wordt handmatig door de arbeiders van Openbare Werken Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C) afdeling sluizen en gemalen bediend.

In maart zullen de elektrische takels aangelegd worden, zodat de arbeiders de schutsluis elektronisch kunnen bedienen.

De districtscommissaris van Coronie, Remie Tarnadi, zegt dat het een belangrijke mijlpaal is voor Coronie, in het bijzonder de vissers. Ook gaf hij aan dat de gemeenschap de schutsluis zal moeten helpen onderhouden en te koesteren.

Overige berichten