Te weinig aanmeldingen voor 11e grote jaarlijkse sterilisatieproject DBS

De eerste week project werd in de registratieperiode vanaf 4 februari tot aan 18 februari volgeboekt, echter zoals kenmerkend voor de afgelopen jaren zijn er dagelijks vele afmeldingen geweest en kwamen anderen gewoon niet opdagen.

Hierdoor kon de capaciteit van het team uit Nederland helaas niet volledig benut worden in week 1.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we nu ook voor het eerst dat de 2e projectweek nog grotendeels blanco operatieplekken laat zien, met uitzondering van de nationale vrije feestdag op 25 februari, meldt de stichting Dierenbescherming Suriname (DBS).

Over de oorzaak van dit verschijnsel valt te speculeren. In 2018 is er het hele jaar door veel gesteriliseerd, waarbij door de Dierenbescherming Suriname een recordaantal van 2000 operaties in totaal is bereikt op 31 december van dat jaar.

“Is het voldoen aan een continue vraag de reden, dat er minder vraag is op het moment van het Grote Project”, vraagt de stichting.

Naast DBS zijn ook andere stichtingen steeds actiever geworden met het uitvoeren van projecten. “Gaat het ene project ten koste van het andere project, vooral als ze kort na elkaar uitgevoerd worden? Of, bereiken we met social media en de reguliere media telkens dezelfde groep mensen die inmiddels hun dieren al gesteriliseerd hebben en blijft de groep mensen waarvan de dieren wél nog geholpen moeten worden in het ongewisse waardoor ze zich niet aanmelden? Zo ja, hoe kunnen we deze mensen dan bereiken en aanzetten om hun dieren te laten steriliseren?”

Het voortbestaan van het Grote Sterilisatie Project van de Stichting Dierenbescherming Suriname in haar huidige vorm wordt bedreigd door een terugval in aanmeldingen, terwijl “we met zekerheid kunnen stellen dat er nog vele honden en poezen gesteriliseerd moeten worden, kijkend naar het aantal langs de weg gedumpte puppy’s en kittens en gesteriliseerde poezen en teefjes”.

De organisatie doet een oproep aan eenieder in de Surinaamse gemeenschap om mee te werken aan het slagen van dit project dat nog loopt t/m 1 maart 2019 door honden en/of poezen in hun directe omgeving aan te melden voor sterilisatie.

Dieren zonder verzorger of eigenaar, maar ook dieren met een baasje in samenspraak met dit baasje. Alleen zo werken we samen aan minder dierenleed en een diervriendelijk Suriname, haalt DBS aan.

Overige berichten