fbpx

Te vroeg geboren kinderen hebben meer kans op astma op volwassen leeftijd

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- Ademhalingsproblemen behoren tot de meest voorkomende problemen die te vroeg geboren baby’s hebben na de geboorte.

Een nieuwe studie van meer dan 2,6 miljoen mensen uit Finland en Noorwegen toont aan dat dergelijke problemen zich minstens tot op middelbare leeftijd kunnen voordoen.

Het onderzoek wees uit dat baby’s die te vroeg geboren zijn, meer kans hebben op astma of chronische obstructieve longziekte, COPD, op volwassen leeftijd.

Astma en COPD zijn de meest voorkomende vormen van obstructieve luchtwegaandoeningen, wat ziekten betekent die problemen veroorzaken bij de luchtstroom uit de longen.

Geboorten vóór 37 weken zwangerschap worden geteld als vroeggeboorte. Het hoogste risico op astma of COPD was bij personen die extreem vroeg werden geboren, vóór de zwangerschapsduur van 28 weken.

OOK INTERESSANT
IT'ers zoeken minder stressvolle banen vanwege uitputtingsverschijnselen

Hun risico was ongeveer 3-voudig in vergelijking met degenen die voldragen werden geboren op de zwangerschapsduur van 39-41 weken.

Het risico nam geleidelijk af naarmate de zwangerschapsduur toenam, maar personen die dicht bij de termijn werden geboren, op de zwangerschapsduur van 37-38 weken, hadden nog steeds een licht verhoogd risico in vergelijking met de volledige termijn, laat de studie verder zien.

De onderzoekers zagen ook dat het risicopatroon vergelijkbaar was voor mannen en vrouwen.