TCT-minister doet beroep op vakbond NVB om acties op te schorten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme is momenteel bezig met het vraagstuk rond het “Openbaar vervoer”.

Het Nationaal Vervoerbedrijf is hier ook onderdeel van. Te midden van deze oriëntatie en structurering is het vraagstuk van de tariefsaanpassing binnen het NVB aan de orde gesteld. Dit traject is reeds ingezet waarbij het nieuwe tarievenstelsel voor bushouders een fundamenteel aandachtspunt is.

Na een gedegen onderzoek en in gemeen overleg met de OBS, zal de regering moeten komen tot aanvaardbare tarieven, die de overheid gelet op haar financieel raamwerk kan dragen.

De onderhandelingscultuur die de minister van TCT heeft aangetroffen als het gaat om vraagstukken betreffende het boot- en bus transport, behoeven een structurele aanpak in plaats van ad hoc besluitvorming en het “blussen van brandjes” binnen de sector.

Voor de uitvoering hiervan, zullen er komende week vervolggesprekken worden gevoerd met de minister van Financiën en betrokken partijen. Het ministerie gaat niet voorbij aan het belang van de samenleving in deze en werkt daarom naar een duurzame oplossing.

Gelet op het belang van het personenverkeer te land en te water, doet de regering een dringend beroep op de vakbond om het daarheen te leiden, dat de reeds aangevangen acties worden opgeschort totdat er in een significante oplossing is voorzien. Ter uwer info mag dienen, dat de minister van TCT altijd openstaat voor dialoog.

BEKIJK OOK: Minister TCT ontvangt Internet Society Suriname Chapter

Overige berichten