fbpx

Taskforce buigt zich over sanering ambtenarenkorps

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het ambtenarensaneringsprogramma in Suriname is de interdepartementale taskforce Public Sector Reform (PSR) voor het eerst bijeengekomen.

Deze speciale werkgroep is het uitvoeringsorgaan van de Onderraad PSR, die een dag eerder door president Chandrikapersad Santokhi werd geïnstalleerd.

Eerste opdracht van de taskforce, is om een uitvoeringsplan te presenteren aan de regering en wel binnen een maand.

Marjory Mulier is de trekker van de interdepartementale werkgroep PSR. Zij is de onderdirecteur Personeelsontwikkeling, Organisatie en Efficiëntie beleid van het directoraat Human Resource Management (HRM) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Haar taskforce zal onder andere ervoor zorgen dat ten eerste het landsdienarenbestand wordt opgeschoond. Daarnaast zal er een ‘Vervroegd Pensioen’ programma worden opgezet en uitgevoerd. Voor ambtenaren die uit de dienst willen stappen zal een omscholingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Een verplichte registratie is onderdeel van het opschonen van het huidige landsdienaren bestand, weet Biza-minister, Bronto Somohardjo. Bij de vorige was dat niet het geval. “Hiermee willen wij bewerkstelligen, dat wij precies weten, wie, wat, waar zit,” onderstreept de bewindsman.

“Hierdoor kunnen inactieve ambtenaren tevoorschijn worden gehaald en er gericht beleid hierop kan worden ontwikkeld.” De bewindsman verzekert dat geen enkele ambtenaar zijn/haar baan zal verliezen. Hij legt uit dat het traject van sanering wordt ingezet op basis van vrijwillig vertrek.

BEKIJK OOK
SLM B737-800 voert vandaag haar eerste regionale vlucht uit

Uit onderzoek is gebleken dat zeker 44% van de leeftijdscategorie 51-60 bereid is om de overheidsdienst eerder te verlaten, als zij daarvoor wel een goede financiële compensatie krijgen. Hieromtrent zal de Biza-minister nog gesprekken voeren met zijn collega-minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.

President Santokhi is de voorzitter van deze Onderraad PSR en wordt bijgestaan door vicepresident Ronnie Brunswijk, die als taak heeft het sturen en monitoren van de overheidshervorming.

De coördinatie hiervan ligt in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en bestaat uit de minister van Financiën en Planning en verder nog Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking.

Ook Marie Levens minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, hebben zitting in de Onderraad PSR.

Nasier Eskak, directeur van Biza heeft de leiding van de beleidsmonitoringsgroep van deze Onderraad, waarin ook zitting hebben de directeuren van bovengenoemde departementen.