Taskforce geschrapt uit Valutawet

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering heeft besloten om de nog in te stellen Taskforce te schrappen uit de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 na heftige kritiek vanuit het parlement en de samenleving.

De Taskforce zou naast de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bevoegd zijn om invallen te plegen in woningen van burgers bij vermoedens van overtreding van de Valutawet.

“Wij willen niet dat bij de bevolking een angstgevoel ontstaat dat we te maken hebben met een taskforce die bij tij en ontij invallen kan plegen en mensen kan aanspreken en aanhouden. Het gaat om het aanpakken van illegaliteit van valutatransacties en het brengen van rust en stabiliteit”.

De wet is door de vorige regering onder protest van de toenmalige oppositie nu regeringscoalitie en het bedrijfsleven goedgekeurd, maar later door de rechter opgeschort.

De zittende regering heeft de wet door een commissie laten evalueren. Bij de eerste behandeling van deze wet is door zowel de huidige coalitie als de oppositie zware kritiek geleverd op de instelling van de taskforce.

De commissie stelt dat bestaande wetten voldoende mogelijkheden bieden voor controle en dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een belangrijke rol heeft bij controle van cambio’s en het bankwezen. Voorgesteld is bestaande wetgeving eventueel aan te passen.

Achaibersing zegt dat het de bedoeling was dat de taskforce zou optreden tegen illegale wisselkantoren, omdat de Centrale Bank niet belast is en ook niet belast wenst te worden met opsporing. Justitie zal ondersteuning aan de Centrale Bank verlenen bij het uitoefenen van de controle.

Maandsalaris vanaf SRD 6000,- Vacatures beschikbaar voor administratieve krachten, gezondheidmasseuses en salesrepresentatives. Klik HIER voor meer informatie…..

Overige berichten