Tarnadi bespreekt ordening sector met vissers Coronie

Districtscommissaris (dc) Remie Tarnadi van heeft een ontmoeting gehad met de vissers van Coronie.

De burgervader heeft gesproken over de ordening en inrichting van de visserskampen langs het zoetwaterkanaal. De onderhoudsstrook langs het zoetwaterkanaal behoort de overheid toe en moeten belangstellenden formeel een aanvraag doen om hiervan gebruik te maken.

De percelen in het zuiden langs het zoetwaterkanaal zijn grotendeels al bezet. Tarnadi zegt dat voor de berm aan de rechterkant van het noordelijk deel waar de dijk zich bevindt nog toestemming gegeven kan worden.

De ressortleider van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Sonny Dors, gaf aan dat hij op de hoogte gesteld moet worden over de problemen van de vissers, zodat deze problemen snel opgelost kunnen worden.

Coördinator Leroy Doorson van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C )deelde mee dat de laatste oplevering van de zeedijk en schutsluis op 30 april zal plaatsvinden. Daarna zal OWT&C verantwoordelijk zijn voor de bediening en onderhoud van de schutsluis en de zeedijk.

Volgens het BIC werden de vissers in de gelegenheid gesteld om hun grieven naar voren te brengen. De wens van de burgervader is een goede structuur tussen de vissersorganisatie en de betreffende instanties.

De vissers moeten vooral zorgen voor een schone omgeving. De dc is bereid om de vissers te ondersteunen waar nodig.