fbpx

Tapoeripa tekent gemeenschapsboscontract met Avior Group

De dorpsleiding van het Inheemse dorp Tapoeripa heeft een gemeenschapsboscontract ondertekent met het bedrijf Avior Group of Companies.

Het bedrijf zal rondhout oogsten en verwerken uit het gemeenschapsbos van het dorp, en zich committeren om de verplichte bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Kapitein Petrus Sabajo heeft namens het dorp de overeenkomst getekend, terwijl Stanley Wijngaarde zijn handtekening heeft geplaatst voor de Avior Group of Companies. De overeenkomst is getekend tijdens een dorpskrutu op 27 juni. Dit contract is getekend ten overstaan van Adjunt District Secretaris (ADS) Gerard Julio.

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft zich in aanloop op de ondertekening wederom van haar taak gekweten als overheidsbemiddelaar. Zij heeft in dat traject de intentie van de ondernemer overgebracht naar de gemeenschappen en de zaken opgenomen in de conceptovereenkomst, die samen met de bevolking is doorgenomen. Op 2 april is het concept behandeld, waarbij de aanvullingen vanuit de gemeenschap zijn meegenomen.

Tapoeripa beschikt over een gemeenschapsbos met een omvang van 4600 hectare. Tussen partijen is overeengekomen dat er een bedrag van USD 12 per mᶟ rondhout gestort zal worden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen. In het dorpsfonds zal daarnaast een eenmalig bedrag, groot USD 10.000 worden voldaan.

Onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van DDOI zegt dat het belangrijk is dat de participatie van dorpen zeer belangrijk is in het proces, waarbij de gemeenschapsbossen worden ingezet om gemeenschappen te ontwikkelen. “Er moet sprake zijn van inspraak zodat wanneer er duurzame projecten hieruit voortvloeien, de gemeenschap aanvoelt dat zijzelf een bijdrage heeft geleverd aan haar eigen ontwikkeling. Verder is het belangrijk dat de ontwikkeling wordt doorgevoerd naar de jeugd. Het is deze stimulans die wij nastreven”, aldus Vroom.

Als niets ertussen komt beoogt het directoraat eind juli nog twee overeenkomsten te finaliseren.

Overige berichten