Tapanahoni content met Remi Kanape als DNA-kandidaat BEP

Het hoofdbestuur van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft in het afgelopen weekend en wel onder leiding van voorzitter Ronny Asabina een kennismakingsbezoek gebracht aan het Tapanahoni gebied.

In dit kader is op zaterdag te Dritabikki een vergadering met de structuren van de omliggende gemeenschappen belegd. De herinstallatie van 13 kernen van bovengenoemd gebied maakte deel uit van de structurenmeeting.

Een andere hoogte punt van het bezoek was de herbevestiging van de voordracht van de heer Rene Kanape en Olson Matodja door de plaatselijke structuren, respectievelijk als DNA-kandidaat en vertegenwoordiger van het gebied in het Hoofdbestuurslid van de partij.

Voorzitter Asabina gaf tijdens zijn felicitatieboodschap aan dat de structuren de strategie en de taal van de partij heel goed hebben begrepen en uitgedragen. In essentie komt het erop neer dat 2 talentvolle, energieke en veelzijdige kandidaten uit het gebied zijn geselecteerd en voorgedragen.

De kersverse DNA-kandidaat is in het dagelijks leven een zelfstandige ondernemer, die zijn brood in het gebied verdient en de nodige “touch” heeft met de plaatselijke gemeenschappen.

Gebruikmakend van de gelegenheid hebben de plaatselijke structuren unaniem te kennen gegeven zich meer dan voorheen te zullen inzetten voor behoud en versterking van verkiezings- en zetelwinst in het Tapanahoni gebied.

Asabina bedankte de structuren voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het huidige bestuur, dat een nieuwe lichting en generatie Bep uitstraalt.

Verder riep hij hun op zich niet in een slachtofferrol te manoeuvreren, maar zich meer dan ooit betrokken te voelen, daadkrachtig en alert te zijn en bovenal geestelijk te bewapenen en zodoende weerstand te bieden tegen leugens, misleiding, oneerlijkheid en onrecht.

“De naakte waarheid is dat het binnenland niet alleen op het gebied van de commercie en recreatie aantrekt. Reeds geruime tijd valt het op dat de stem van de binnenlandbewoners bepaalt welke partij en of partijcombinatie regeerverantwoordelijkheid draagt. Dat was in 2005, 2010 en 2015 het geval. In 2010 en in de nabije toekomst zal deze trend zich voortzetten, zie daar dat uw stem meer dan goud waar is. Laten wij de gelederen sluiten, mekaar ondersteunen en liefhebben en ons eerder en beter focussen op onze mogelijkheden en minder op onze beperkingen en tekortkomingen,” liet voorzitter Asabina het gehoor weten.

Ondervoorzitter Andy Aboikoni die zelf ook in het binnenland is opgegroeid, kent de slagen van zweep. Hij wees op het belang om onderwijs toegankelijker te maken door het dichterbij de gemeenschap te brengen. Er moeten volgens hem sowieso meer scholen op verschillende niveaus worden gebouwd.

De kersverse DNA-kandidaat Kanape liet zich ook in soortgelijke bewoordingen als de heer Aboikoni uit. Hij brak een lans voor vakgericht onderwijs in het binnenland. Op die manier kunnen kinderen die van de basisschool komen en geen opvang- en begeleidingsmogelijkheden in de kuststreken hebben zich onder meer op het gebied van ambacht bekwamen.

Kanape wil zich sterk gaan maken voor sociale rechtvaardigheden waaronder eerlijke en regionale spreiding van de ontwikkeling en de welvaart. Tot slot gaf hij aan heilig ervan overtuigd te zijn, dat de partij in het Tapanahoni gebied een goede beurt zal maken.

DE BEP-delegatie bestond verder uit Monique Pintoe, Isidoor Pinas, Winston Lamé en Paul Misdjan allen hoofdbestuursleden. Ook de nieuwe fractieleider, Rudolf Zeeman, en erevoorzitter Caprino Alendy maakten deel uit van delegatie.

Overige berichten