fbpx

Tamarin denkt aan wederopbouw

De gemeenschap van Tamarin wil werken aan wederopbouw van het dorp. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Stichting Nieuw Tamarin om haar te ondersteunen in het proces tot wederopbouw.

In dat verband is op 6 juli een lezing georganiseerd in Stibula. Daarbij is gesproken over de potenties binnen dit dorp en welke mogelijkheden de bewoners hebben om wederom ontwikkeling te bewerkstelligen voor het dorp langs de Cotticarivier.

De lezing werd verzorgd door Vivian Marbach (projectcoördinator DAOB) die enkele voorstellen heeft gedaan hoe de gemeenschap kan werken aan de opbouw. Het ministerie heeft ook aangegeven dat zij een bijdrage kan leveren in de vorm van trainingen. Tamarin zou daarmee de eerste stap kunnen zetten in de richting van Agrotoerisme.

BEKIJK OOK
Zes verdachten aangehouden, militair overgedragen aan MP en heler heengezonden

Na de lezing hebben de aanwezigen vragen gesteld en van gedachten gewisseld met de inleider. De stichting heeft besloten om de voorstellen met de gemeenschap te bespreken waarna zij terug zal koppelen met het ministerie.

Sinds de Binnenlandse oorlog heeft het dorp te maken gehad met een grootschalige trek van jongeren naar de stad. Ondertussen groeit het aantal hoogopgeleide dorpelingen.

De stichting gelooft dat de beoogde wederopbouw van het dorp versneld kan plaatsvinden als die deskundigheid gecoördineerd wordt ingezet. De stichting roept in dat kader elke nazaat van Tamarin op om een bijdrage te leveren aan de opbouw van Tamarin.