fbpx

SZF wil uniforme gezondheidszorg

GFC NIEUWS- Een splinternieuw kantoorpand annex kleine apotheek, twee volwaardige apotheken en een dialysecentrum voor Nickerie.
De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) zet zich al ruim vijf jaar tomeloos in om de gezondheidszorg in Suriname te decentraliseren. Met het openen van het nieuwe Nickerie-kantoor is voor SZF-directeur Rick Kromodihardjo een bijzondere mijlpaal gehaald. “Wij zijn gegaan van kruipen naar rennen. En dat, omdat wij als SZF willen rennen om een goede gezondheidszorg te bieden aan de samenleving.”
Uniforme gezondheidszorg
Bij de ingebruikname van het nieuwe kantoorgebouw memoreerde Kromodihardjo dat hij vijf jaar geleden bij een oriëntatiebezoek aan Nickerie reeds constateerde dat er veel werk aan de winkel was. Met het oog op een gedecentraliseerde dienstverlening op maat zou het oude kantoor binnen afzienbare tijd ongeschikt en onacceptabel zijn.
Ongeacht het gegeven dat ook in Nickerie de premie van het grootste deel van de verzekerden wordt betaald door de overheid vereist de regering een waardige behandeling van alle verzekerden. “Een van de doelstellingen van de regering-Bouterse is, en dat is ook mijn opdracht geweest, dat nergens in Suriname verschil mag zijn in de kwaliteit van het aanbod van de zorg. Het SZF moet overal in Suriname op uniforme wijze gezondheidszorg brengen aan de samenleving. De overweging van Minister Elias toen hij mij de opdracht gaf een nieuw gebouw op te zetten is dan ook geweest om in Nickerie gezondheidszorg aan te bieden op het niveau van Paramaribo.”
Goede gedecentraliseerde zorg
Volgens de SZF-directeur heeft Nickerie in de afgelopen maanden ervaren dat het zijn organisatie menens is kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te bieden. “Wij hebben in portefeuille ongeveer 25.000 personen die in Nickerie wonen, die gezondheidszorg ontvangen vanwege de overheid. De premie en zorgkosten worden betaald door de regering als investering in de zorg in Suriname.”
Kromodihardjo illustreert bovendien dat het niet slechts de premie is die door de overheid wordt betaald. Ook de Armulov-regeling, waarbij patiënten die niet in Suriname kunnen worden behandeld, worden uitgezonden naar onder meer Colombia, komt voor rekening van de Surinaamse overheid.
“Op dit moment bevinden zich drie Nickeriaanse patiënten in Colombia van wie de zorgkosten volledig door de overheid worden betaald.”
Binnen Nickerie alleen worden op maandbasis 36.000 receptregels – dus 36.000 medicamenten – door de overheid vergoed. In het Mungra Medisch Centrum (MMC) komen gemiddeld 800 ligdagen per maand voor rekening van het SZF c.q. de overheid. Iedere maand vinden er ongeveer 390 nieuwe opnames plaats in het MMC.
“De regering streeft naar een gezonde bevolking en daarom investeert zij in een goede gezondheidszorg, zodat wanneer wij met z’n allen gezond zijn, wij effectief kunnen bijdragen aan de opbouw en productiviteit van Nickerie.”
Verticale integratie
Binnen afzienbare tijd wordt door het SZF ook een dialysecentrum in Nickerie geopend. Het goed geoutilleerde gebouw is reeds af. Het wachten is op de dialysestoelen die als gevolg van de Covid-19-pandemie vertraagd worden geleverd. Kromodihardjo roept in dit kader op tot samenwerking.
“Wanneer je zo veel verzekerden in portefeuille hebt, moet je wel verticaal integreren in de samenleving. Sommigen zijn de mening toegedaan dat het SZF zich moet houden aan zijn core business: het uitgeven en verstrekken van verzekeringskaarten. De statuten van het SZF schrijven voor dat het SZF geneeskundige hulp moet brengen naar de samenleving. Dat betekent dat ook vanuit de statuten wordt aangegeven dat wij verder moeten kijken dan onze neus lang is. Onze werkelijke core business is daadwerkelijk de gezondheidszorg te brengen naar de samenleving. Dat doen wij door verticaal te integreren in de samenleving, met onder meer apotheken en dialysecentra.”
Eerder zijn in Nickerie twee SZF-apotheken geopend in de oostelijke en de westelijke polder. “Men kan tegenwoordig in de eigen woonomgeving medicamenten afhalen. En ook op dat gebied demonstreren wij dat we kunnen samenwerken, trots dat er zich andere apotheken bevinden. Er is ruimte voor co-existentie.”
Om de verzekerden helemaal tegemoet te komen is ook in het kantoor Nickerie een kleine apotheek gevestigd. “Onze verzekerden zijn reeds gewend geraakt aan het gemak van het zakendoen op het SZF-kantoor en het aanbieden van de recepten op dezelfde locatie.”
Kantoor Nickerie
Bij de bouw van het nieuwe kantoorpand Nickerie is bewust rekening gehouden met het nieuwe werken. “De wachthal binnen is vrij klein, maar er is een grote, overdekte, open wachtruimte. Bij de bouw hebben wij namelijk rekening gehouden met de Covid-19-maatregelen. Hoe je het ook wendt of keert, Covid-19 verdwijnt niet meer uit de wereld.”
Tevens is het SZF hard op weg zijn diensten te digitaliseren. De digitalisering heeft ten doel dat zaken transparant worden gemaakt en verzekerden, maar ook dienstverleners gemakkelijker vanuit hun eigen omgeving zaken kunnen doen met het SZF.
Ter begeleiding en bediening van de SZF-cliënten in dit proces wordt op zeer korte termijn een dependance van de afdeling Customer Relationship Management opgezet in Nickerie. “Binnenkort hoeft u dus niet meer naar het kantoor te komen voor uw zaken.”

BEKIJK OOK
Santokhi vraagt VN verscherpte maatregelen