fbpx

"SZF stelt veiligheid centraal"

GFC NIEUWS- De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is drukdoende voorzieningen te treffen om haar dienstverlening op basis van de versoepeling van de lockdown verder in te richten en staat de veiligheid van zowel de cliënten als het personeel centraal.
Op dagbasis worden op het SZF-hoofdkantoor gemiddeld 1000 tot 1500 aanvragen afgehandeld. Voor de overige kantoren is dat gemiddeld 300 elk. In de huidige Covid-19-situatie is het daarom onverantwoord de dienstverlening als vanouds voort te zetten.
De SZF-kantoren zijn tot nader bericht niet open voor het publiek met uitzondering van het volgende.
Ingaande 24 juni 2020 wordt bij het SZF-distributiepunt op de hoek van de Frederik Derbystraat en de Drambrandersgracht volgens afspraak de zogenoemde seniorenservice geboden. Deze vorm van dienstverlening houdt in dat uitsluitend op afspraak de vrijwillig verzekerden vanaf 60 jaar die niet beschikken over digitale betaalmogelijkheden, zoals internetbanking, mobile banking of de e-wallet Mopé op het distributiepunt worden uitgenodigd voor het voldoen van de premie.
Op het SZF-kantoor Kwatta mogen registranten van pasgeboren baby’s zich melden. Genoemde SZF-locaties zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur open.
Bij het bezoeken van deze locaties is het dragen van een mond-neusbedekking verplicht, wordt de temperatuur van de bezoeker opgemeten en worden de handen gereinigd. Alle overige aanvragen worden uitsluitend digitaal afgehandeld.
SZF-kaarten van verzekerden met als polis SZF, BaZo- en BZV en die een geldigheidsduur hebben tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020 zijn automatisch verlengd tot en met 31 augustus 2020. Dat wil zeggen dat de kosten van eerdergenoemde verzekerden bij de huisarts, apotheek, specialist, laboratorium, röntgen en ziekenhuis tot en met 31 augustus 2020 normaal doorbetaald worden door het SZF.
Rekeninghoudend met de door de Regering genomen maatregelen ter zake preventie van verdere verspreiding van Covid-19 worden de dienstverleners nogmaals opgeroepen om de patiënten die aan bovengenoemde criteria voldoen, niet weg te sturen, maar die zorg te verlenen waar zij om vragen.
Voor meer informatie kan contact worden gemaakt met de afdeling Customer Relations Management op het telefoonnummer 134 of via Facebook www.facebook.com/Stg.SZF. Via de website www.szf.sr kunnen alle bekendmakingen worden nagelezen in het Covid-19-tabblad.

BEKIJK OOK
Broer timmert zusje in elkaar omdat ze zilveren ketting zou hebben gedragen