SZF pleit voor continu overleg

Het Staatsziekenfonds (SZF) pleit ervoor dat er continu overleg moet zijn om kwaliteit aan de relatie met de VMS toe te voegen en die op een gewenst niveau te brengen en te houden. Daarom heeft zij de medici uitgenodigd voor overleg op woensdag 17 januari 20.00 uur of donderdag 18 januari 13.00 uur. De inzet van het overleg moet leiden tot het oplossen van knelpunten tussen het fonds en de VMS.

In een brief aan de medici zegt SZF-directeur Rick Kromodhardjo, dat het Fonds het principe van goede partnerschap nog steeds hanteert. Kromodihardjo geeft aan dat het SZF zich niet kan terugvinden in de sommatie van de VMS om binnen twee weken na dagtekening van de brief die de vereniging op 10 januari 2018 heeft gestuurd, over te gaan tot het betalen van alle tegoeden. Dit is buiten alle redelijkheid en billijkheid stelt het fonds in een schrijven.

Kromodihardjo verwijst naar een eerdere brief van de VMS van 21 oktober 2017 waarbij de relatie met het fonds op scherpe toon in kaart wordt gebracht. De brief van 10 januari dit jaar is een herhaling van die bewuste brief.

Het Fonds heeft zich volgens Kromodihardjo steeds keurig opgesteld. Op 8 januari van dit jaar was er al een constructief onderhoud met de VMS. Kromodihardjo vraagt zich af wat er binnen twee dagen is gebeurd dat de vereniging zich anders heeft opgesteld.

“Volslagen onaangenaam verrast hebben wij moeten vernemen dat de tegoeden die voortvloeien uit het protocol van afspraken van 11 augustus 2015, binnen twee weken na 10 januari 2018 wordt opgeëist. Wij hadden afgesproken dat het SZF en de VMS zich gezamenlijk zouden inzetten om aan de middelen te komen. Dus u heeft u zelf hieromtrent in gebreke gesteld. Ook over de wijze van dienstverlening van de medisch specialisten en de betaling van het SZF zou nader overleg worden gevoerd, zodat dit van 2016 van kracht zou zijn. Dit overleg is nimmer geweest”, staat in het schrijven van het Fonds.

In het belang van de bijzondere rollen die het SZF en de VMS vervullen binnen en ten behoeve van de samenleving persisteren wij bij onze uitnodiging voor het te voeren overleg, zegt de directeur. Partijen zouden op 15 januari van dit jaar een onderhoud met elkaar hebben maar de VMS heeft toen afgezegd. Het fonds wacht de reactie van de vereniging af.(GFC)

Overige berichten