SZF overlegt met NZR over basiszorg

Het Staatsziekenfonds (SZF) en de Nationale Ziekenhuis Raad( NZR) zijn vandaag bijeen om de overheveling van de gratis basiszorg verzekerden naar het SZF, te bespreken. Op uitnodiging van het SZF kwamen vertegenwoordigers van ziekenhuizen en overige dienstverleners in de medische sector bijeen om over praktische uitvoering van gedachten te wisselen.

De Staat Suriname zal deze rechthebbenden formeel aanmelden bij het SZF. Ingaande 1 juni 2016 worden de twee bovengenoemde groepen SZF-verzekerden genoemd. De Staat is vanaf dat moment premieplichtig naar het SZF toe en gehouden om periodiek de overeengekomen premies te voldoen, zodat de rechthebbenden onafgebroken en ongestoord medische zorg kunnen genieten.

Alle partijen – de overheid, de verzekerden en de zorgverleners – krijgen te maken met de voordelen van de beslissing die is genomen door de regering. De premiebetalingen van de overheid aan het SZF komen de zorg volledig ten goede.

Het SZF is een zorginstelling zonder winstoogmerk en vanwege haar maatschappelijke rol dus meer geneigd patiëntgericht te werken. Met de zorgverleners worden in het voortraject dan ook gesprekken gevoerd, teneinde te komen tot een partnerschapsovereenkomst. Het SZF verzekert de gemeenschap dat de continuïteit van de medische zorg gewaarborgd is.(GFC)

Overige berichten