fbpx

SZF ondergaat transformatieproces ten gunste van samenleving

GFC NIEUWS- Ricky Kromodihardjo, directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), heeft bij de viering van 30-jaar SZF Nickerie gesproken over het transformatieproces dat zijn organisatie ondergaat.

Hij heeft bij de viering van het 30-jarig jubileum van het SZF-filiaal 8 december in Nickerie aangegeven dat zijn instelling zich thans in een transitie- en transformatieproces bevindt.

“Met de transitiefase hebt u reeds deels mogen kennismaken; de overname van de basiszorgverzekering is daar een belangrijk onderdeel van geweest. Tegelijkertijd – sinds 2016 dus – zijn wij tevens gestart met het transformatieproces.

“In deze fase gaan we op zoek naar ander gedrag van onze zorgverleners, een geautomatiseerde werkwijze en een nieuw evenwicht tussen alle spelers binnen de zorgmarkt, met name de zorgverlener, de zorgvrager en het SZF als zorginkoper. Wat wordt hiermee bedoeld?”

Het SZF werkt aan een digitaliseringsprogramma, waarbinnen de zorgprocessen worden geautomatiseerd, zodat de zorgverlener en de zorgvrager naar elkaar toe groeien met als uiteindelijk doel gezondheidsbevordering en gezondheidswinst voor onze cliënten.

“Met de digitalisering van onze zorgprocessen zullen de zorgprofessionals meteen kunnen zien welk effect hun activiteiten hebben op de gezondheid van de zorgvragers. De zorg in Suriname is namelijk momenteel zo complex georganiseerd, dat er zowel voor het SZF, de dienstverleners als de cliënten onvoldoende overzicht en inzicht is. Digitalisering maakt het voor ons mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren.

“Het effect van dit ambitieus e-health programma van het SZF zal zich richten op het verbeteren van de zorgprocessen, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden van digitalisering en technologie. Daarbij verliezen wij niet uit het oog dat een groot deel van zorg nog steeds mensenwerk is, waarbij de interactie tussen zorgverlener en zorgvrager weliswaar verandert maar wel centraal blijft staan. De interactie zal zich daarbij vooral richten op preventie en gezondheidsbevordering.”

BEKIJK OOK
14-jarig meisje al 5 dagen vermist

“Ik zei het al eerder; als SZF gaan wij stimuleren dat steeds meer preventieve activiteiten worden uitgevoerd door de zorgverleners en dat de zorgvragers steeds beter en makkelijker hun weg weten te vinden naar preventieve en welzijnsactiviteiten.

“Dit laatste wil de organisatie onder meer doen met de lancering van een splinternieuwe, interactieve website, die tevens onderdeel is van het e-healthprogramma. “Stelt u het zich eens voor dat u vanuit het comfort van uw thuisomgeving is staat bent online te communiceren met uw arts of met het SZF.

“Het digitale tijdperk heeft reeds enige tijd zijn intrede gedaan, ook in Suriname. Het SZF zal dus gebruik maken van de haast ongelimiteerde mogelijkheden die digitalisering biedt om het onze cliënten nog makkelijker te maken.”

De digitalisering zal voor het SZF ook een aantal problemen oplossen. Onder andere zal worden bewerkstelligd dat meerdere zorgverleners die betrokken zijn bij 1 cliënt efficiënt met elkaar samenwerken. Daarnaast wil de regering af van de methode dat de zorg vanuit verschillende bronnen wordt gefinancierd. M

et de introductie van een single payer systeem, waarin een voorname rol is weggelegd voor het SZF, zullen de uitgaven voor de regering gereguleerd worden, waardoor de regering in staat is besparingen door te voeren.