SZF en RK Ziekenhuis verkennen mogelijkheid opzetten HAP

GFC NIEUWS- De directies van het Staatsziekenfonds (SZF),Medhulp en het Sint Vincentius Ziekenhuis hebben tijdens een overleg de haalbaarheid voor het opzetten van een Huisartsenpost (HAP) op de locatie van de Spoedpost van het ziekenhuis besproken.
Het SZF wil de zorg dichter bij de burgers brengen. Het is vaker aangegeven door patiënten dat buiten de reguliere politijden van de huisartsen, er nauwelijks acute huisartsenzorg beschikbaar is.
Patiënten die in de avonduren of in het weekend acuut een huisarts nodig hebben, zijn veelal aangewezen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), die daardoor overbelast raakt met de vele huisartsengevallen.
Het SZF wil de gemeenschap tegemoetkomen door het opzetten van huisartsenposten waar eenieder terecht kan.
Er zijn al drie huisartsenposten opgezet, de eerste staat aan de Fred Derbystraat, de tweede is in december geopend te Sophia’s Lust en de derde is vorige week opengesteld in het Wanica Ziekenhuis.
Gelet op het groot aantal patiënten hebben alle huisartsenposten nu al hun nut bewezen.
De vierde huisartsenpost richt zich op Paramaribo Noord en omstreken. De Spoedpost van het Sint Vincentius Ziekenhuis is ideaal om een huisartsenpost op te zetten, omdat het ziekenhuis al over de benodigde infrastructuur beschikt voor de acute geneeskunde, waaronder monitoren, observatiebedden, behandelkamers en andere.
Medhulp gaat de Spoedpost van het St. Vincentius Ziekenhuis overnemen en omzetten in een huisartsenpost.
De huisartsenpost zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur ’s avonds tot 7.00 uur ’s morgens. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen zal de post 24 uur open zijn.
De Spoedpost zal toegankelijk zijn voor alle patiënten, dus ook voor niet SZF-ers. Alle acute huisartsengevallen worden behandeld en er wordt geen drempeltarief gehanteerd. De lab- en röntgenverrichtingen en overige ziekenhuisdiensten worden door het St. Vincentius Ziekenhuis verzorgd.
Mocht blijken dat een patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wordt contact opgenomen met de relevante specialisten binnen het ziekenhuis. Indien een patiënt doorverwezen wordt naar het AZP, zal de patiënt zo snel mogelijk met een ambulance worden vervoerd.
Zowel de leiding van het SZF als van het St. Vincentius Ziekenhuis spreken van een win-win situatie. Uiteindelijk zal de gemeenschap, met name de bewoners van Paramaribo Noord, alle profijt hebben van deze samenwerking.
Het streven is erop gericht om de huisartsenpost bij het St. Vincentius Ziekenhuis in maart reeds operationeel te krijgen.