Symposium: “Eén Natie, Twee Landen”

Het symposium wordt georganiseerd door stichting Collectief Overzee Suriname (COS) en de Suriname Diaspora Instituut Nederland (Surdin).

Het programma heeft een ‘hands-on’ karakter en valt in twee delen uiteen, te weten:

• 40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse.
• Pijlers voor een duurzaam diasporabeleid.
• Het financieel economisch perspectief op de korte en middellange termijn.

Drie brainstormsessies met als thema:

• Bouwstenen voor natievorming en de rol van de diaspora daarbij.
• Human Resource Development en kennisuitwisseling van een Surinaams perspectief.
• Ambassadeursrol en ondernemerschap van de diaspora op het gebied van Handel & Toerisme.

Het symposium wordt georganiseerd in Amsterdam op vrijdag 20 november 2015 tussen 13.00 tot 18.00 uur.

Deelname is alleen mogelijk na aanmelding én bevestiging van deelname. U kunt zich aanmelden via de link hiernaast. Klik hierop

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via: [email protected] of [email protected]

Overige berichten