Symposium baarmoederhalskankerscreening en preventie

Op 8 en 9 juni organiseert de SPAOGS in samenwerking met Stichting Lobi Health Center en de PAHO een symposium met de titel “Baarmoederhalskankerscreening en preventie: Suriname op weg naar een nationaal programma”.

De bedoeling van het symposium is om meer inzicht te verkrijgen in onder meer de huidige situatie in Suriname op het gebied van baarmoederhalskanker, de preventie- en screeningsactiviteiten, de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot HPV-vaccinaties en HPV-testen en de ervaringen hiermee in andere landen.

De verkregen inzichten zullen input moeten geven voor de discussies om te komen tot voorstellen voor eventuele keuzes voor screeningsmodaliteiten binnen de huidige context, een aangepast nationaal screeningsprotocol en een werkbaar model voor een nationaal baarmoederhalskankerscreeningsprogramma.

Het recent opgestelde National Cancer Control Plan (NCCP) 2018 – 2028 noemt in een situatieanalyse over baarmoederhalskanker onder meer de volgende bevindingen:

– In de periode 2008 – 2013 presenteerde meer dan 80% van de vrouwen met baarmoederhalskanker zich in het gezondheidssysteem met de ziekte in een laat stadium (Dams, 2016)

– Bijna 30% van de vrouwen met baarmoederhalskanker is jonger dan 45 jaar

– De incidentiecijfers voor baarmoederhalskanker zijn sinds 1990 niet gedaald (Irving, 2012; Dams, 2016)

De afwezigheid van georganiseerde preventieprogramma’s wordt gezien als een van de redenen hiervoor, waardoor baarmoederhalskanker de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen is in Suriname.

Het NCCP stelt verder dat bij vrouwen het hoogste sterftecijfer wordt geregistreerd voor borstkanker, op de voet gevolgd door baarmoederhalskanker (respectievelijk 16,5 en 14,6 doden per 100.000 vrouwelijke populatie). Het hoge sterftecijfer voor baarmoederhalskanker in verhouding tot de incidentie is indicatief voor een slechte prognose als gevolg van de late presentatie.

In 2017 heeft Stichting Lobi Health Center met steun van het ministerie van volksgezondheid het initiatief genomen voor uitvoering van een uitrolmodel voor een nationaal baarmoederhalskanker screeningsprogramma in het district Saramacca. De bevindingen van het pilotproject en een uitgevoerde survey naar barrières voor screening op baarmoederhalskanker zijn geïncorporeerd in het NCCP.(GFC)