SWM roept gemeenschap op tot zuinig waterverbruik tijdens lockdown-weekenden

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) verwacht tijdens de lockdown-weekenden een aanzienlijke toename in het gebruik van water.

Hierdoor kan er in diverse voorzieningsgebieden een lage waterdruk in het distributienet van het bedrijf optreden.

De SWM doet een dringend beroep op de totale samenleving om tijdens de lockdown-periode zo zuinig en efficiënt mogelijk om te gaan met het beschikbare water.

Vooral het vullen van zwembaden in deze periode wordt sterk afgeraden.

Tegen verbruikers die zogenaamde zwembaden creëren met behulp van een dekzeil of iets dergelijks op een terras of elders, zal streng worden opgetreden.

Via sociale media en andere kanalen zal de gemeenschap regelmatig van tips voor zuinig waterverbruik worden voorzien.

Door het opvolgen van deze tips, zal worden bijgedragen aan een optimale waterdruk, zodat alle huishoudens over voldoende, goed en betrouwbaar drinkwater kunnen beschikken.

Het waterbedrijf vraagt eveneens de medewerking van de samenleving om iedere lekkage, hoe klein dan ook, alsook plekken langs de weg waar er constant water staat en die mogelijk duiden op een hoofdbuislekkage, door te geven.

Overige berichten