SWM neemt maatregelen tegen COVID-19

GFC NIEUWS- De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft notie genomen van de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19.
Ook bij de SWM zullen stappen worden ondernomen om verspreiding van het virus in te dammen c.q. te voorkomen. In dat kader zijn ingaande maandag 16 maart tot nader order enkele maatregelen van kracht.
Ten aanzien van de dienstverlening zullen de SWM Incassolocaties te hoofdkantoor Benjaminstraat (nabij rotonde AZP), Aqua Dienstencentrum (Poelepantje) en Latour normaal geopend zijn voor het publiek.
De SWM doet echter een beroep op de samenleving om in deze tijd zoveel als mogelijk de alternatieve betaalmogelijkheden, te weten: internetbanking en HOP (Hakrinbank Online Payment) te benutten.
Een overzicht van de bankrekeningnummers van de SWM is te vinden op de website https://www.swm.sr/betaalmogelijkheden/bankrekeningnummers/.
Alleen de klantenservicelocaties bij het hoofdkantoor Benjaminstraat en Latour zullen geopend zijn voor het publiek.
Gevraagd wordt om deze locaties in uiterst dringende gevallen te bezoeken en zoveel als mogelijk telefonisch contact op te nemen via de volgende nummers: 129, 471414, 530389, 483535, 404667 (07.00 – 15.00 uur) en, 471414 (optie “0”) en 404266 (15.00 – 22.00 uur).
Mailen naar [email protected] is ook mogelijk.
Alle bezoekers zullen verplicht worden de handen te desinfecteren alvorens zich naar een van de incasso- of klantenserviceloketten te begeven.
Voor wat betreft Productie & Distributie zullen de zuivering en productie van water op de gebruikelijke veilige wijze worden voortgezet. De afdeling Distributie zal slechts de klachten waar er sprake is van waterverlies, geen water en extreem lage drukken afhandelen.
De SWM rekent op het begrip en de medewerking van de samenleving en vraagt dat men zelf ook de hygiënemaatregelen zoals voorgeschreven door de gezondheidsinstanties in acht neemt. “Zo kunnen wij met zijn allen de verspreiding van COVID-19 tegengaan.”