SWM herdenkt Wereld Waterdag

Wereld Waterdag wordt internationaal herdacht op donderdag 22 maart. Bij de herdenking van deze dag worden individuen en organisaties die bij de mondiale waterproblematiek betrokken zijn, opgeroepen om dit bij een breed publiek kenbaar te maken, middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

De SWM heeft zich jaren geleden gecommitteerd aan dit initiatief en zal deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op Wereld Waterdag zullen medewerkers van de afdelingen Public Relations en Klantenservice de Mariaschool aan de Keizerstraat bezoeken.

Het doel van deze dag is om de leerlingen van deze basisschool onder andere te informeren over de rol en taak van de SWM en het belang van zuinig omgaan met drinkwater. Met een voorleesprogramma, quizspelen, kleurplaten, filmpjes en powerpoint presentaties zal er op gepaste wijze invulling worden gegeven aan deze internationale dag.(GFC)