fbpx

SVJ tegen boycot mediabedrijven door overheid als pressiemiddel

GFC NIEUWS- De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft notitie genomen van het besluit van de politieke partijen ABOP en PL om Rapar Broadcasting Network (RBN) inclusief Dagblad Suriname (DBS) te boycotten.

De twee politieke partijen denken hiermee op een gepaste manier te hebben opgetreden tegen de mensonterende wijze waarop Ronnie Brunswijk, partijvoorzitter van ABOP tevens vicepresident van het land, in een spotprent is uitgebeeld in de editie van woensdag 26 augustus 2020 van Dagblad Suriname.

De SVJ wenst ook nu aan de bel te trekken en de politieke partijen erop te wijzen dat dit niet de manier is om over te gaan tot de orde van de dag. Des te meer omdat in het besluit is opgenomen dat ook de ministers uit deze twee politieke partijen de boycot zullen toepassen.

De SVJ zal nimmer accepteren dat boycot als pressiemiddel wordt aangewend door regeringsautoriteiten, terwijl er nog voldoende ruimte is om middels overleg of juridische stappen gemaakte fouten te corrigeren. Boycotten van de media door publieke- of regeringsfunctionarissen, mag nimmer als pressiemiddel gelden. Een burger of particulier mag misschien besluiten als die wil boycotten, maar van regerings- en overheidsfunctionarissen kan dat niet geaccepteerd worden. Vooral omdat ook arbeidsplaatsen van ook journalisten, bij een eventuele boycot in het geding kunnen komen.

BEKIJK OOK
Politie stuit op meer dan 40 kg cocaïne in woning vermoorde man

Voorts is informatie over staats- of overheidsaangelegenheden geen eigendom van de regering of van politieke partijen die deel uitmaken van een toevallige regeringscoalitie en dient deze informatie daarom via de media, inclusief DBS, naar de samenleving gekanaliseerd te worden, zij het middels persconferenties, interviews of persberichten.

De Vereniging roept daarom op tot de-escalatie en vraagt alle betrokken partijen om emotionele handelingen te parkeren. De SVJ blijft bij haar eerder standpunt dat de karikatuur in Dagblad Suriname afkeurenswaardig is, en benadrukt nogmaals de algemene oproep om bij het gebruikmaken van de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting het aanwakkeren van rassensentimenten in de samenleving achterwege te laten.