SVJ roept op ongeverifieerde berichten over COVID-19 na te laten

GFC NIEUWS- Het bestuur van de SVJ doet een beroep op alle leden en niet-leden om zich op een verantwoordelijke wijze van hun taken te kwijten als het gaat om de wijze van verslaglegging en publicatie, over dit coronavirus.
Insinuaties en ongeverifieerde berichtgevingen kunnen onnodige paniekreacties teweegbrengen, die afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van het nieuws. Tegelijkertijd wordt ook de rest van de samenleving gewezen op haar deelverantwoordelijkheid, aangezien de sociale media als een belangrijke bron van informatieverschaffing dient.
Het bestuur doet ook een dringend beroep op alle mediawerkers om bij de uitvoering van hun werkzaamheden de eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. Aangezien wij allen gebaat zijn bij gezonde journalisten en mediawerkers.
Voorts wil de vereniging de burgerij oproepen het hamsteren van goederen achterwege te laten, omdat dit totaal niet in ons aller belang is.
Het bestuur van de SVJ attendeert de bevoegde instanties erop, om misconcepties uit de wereld te helpen en tijdig voldoende actuele en betrouwbare informatie omtrent COVID-19 in Suriname te verschaffen en alle nieuwsmedia daarbij te betrekken.
De SVJ doet tenslotte een beroep op de media, dat als bevoegde instanties misconcepties corrigeren, zij die correcties ook opnemen in hun publicaties.
De SVJ vertrouwt erop dat wij als Surinaamse samenleving ook deze crisis zullen overwinnen.

Overige berichten