fbpx
SVJ roept op ongeverifieerde berichten over COVID-19 na te laten

GFC NIEUWS- Het bestuur van de SVJ doet een beroep op alle leden en niet-leden om zich op een verantwoordelijke wijze van hun taken te kwijten als het gaat om de wijze van verslaglegging en publicatie, over dit coronavirus.

Insinuaties en ongeverifieerde berichtgevingen kunnen onnodige paniekreacties teweegbrengen, die afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van het nieuws. Tegelijkertijd wordt ook de rest van de samenleving gewezen op haar deelverantwoordelijkheid, aangezien de sociale media als een belangrijke bron van informatieverschaffing dient.

Het bestuur doet ook een dringend beroep op alle mediawerkers om bij de uitvoering van hun werkzaamheden de eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen. Aangezien wij allen gebaat zijn bij gezonde journalisten en mediawerkers.

Voorts wil de vereniging de burgerij oproepen het hamsteren van goederen achterwege te laten, omdat dit totaal niet in ons aller belang is.

Het bestuur van de SVJ attendeert de bevoegde instanties erop, om misconcepties uit de wereld te helpen en tijdig voldoende actuele en betrouwbare informatie omtrent COVID-19 in Suriname te verschaffen en alle nieuwsmedia daarbij te betrekken.

De SVJ doet tenslotte een beroep op de media, dat als bevoegde instanties misconcepties corrigeren, zij die correcties ook opnemen in hun publicaties.

De SVJ vertrouwt erop dat wij als Surinaamse samenleving ook deze crisis zullen overwinnen.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.