SURVAM: DNA misleid volk met ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’

GFC NIEUWS- De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM) heeft met verontwaardiging kennis genomen van de aanname van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren op 21 maart.
Daarmee heeft de meerderheid van de volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee wederom gedemonstreerd geen voorstander te zijn van respectvolle dialoog met relevante stakeholders in de aanpak van nationale vraagstukken.
De SURVAM betreurt het dat wederom geconstateerd moet worden dat onze volksvertegenwoordigers niet in staat blijken te zijn, te leren uit de debacles uit het recente verleden die het gevolg zijn geweest van deze aanpak; wij denken daarbij aan de Wet Basiszorgverzekering uit 2014.
De SURVAM is op geen enkele wijze geïnformeerd of gehoord over de ontwerp-wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
Tijdens de behandeling en na de aanname van dit wetsproduct is komen vast te staan dat delen van het parlement en de sociale partners die wel geïnformeerd waren over een concept-wet, tijdens de openbare vergadering verrast geworden zijn met een totaal ander wetsproduct dan hetgeen besproken was en op de agenda stond.
De Nationale Assemblee heeft met dit handelen getoond niet te schromen voor misleiding van de totale Surinaamse gemeenschap in een poging haar onvermogen te verbloemen om een open en eerlijke dialoog aan te gaan met materiedeskundigen en relevante stakeholders over de aanpak van de huidige financiële crisis.
De SURVAM blijft voorstander van regulering van het betalings- en deviezenverkeer maar is van mening dat de aangenomen Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren een averechts effect zal hebben op de valutakoersen en niet zal bijdragen aan een oplossing van de huidige crisis.
Deze wet zal niet alleen voor de verzekeringsbranche maar ook voor andere maatschappelijke groepen in de samenleving desastreuze gevolgen hebben.
De SURVAM onderschrijft de visie van de Surinaamse Bankiersvereniging dat de wet in deze vorm niet uitvoerbaar is.
De SURVAM is zich aan het beraden over de te nemen gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen om te voorkomen dat deze wet in werking treedt.

Overige berichten