fbpx

Surpost-directeur roept personeel op bedrijf te koesteren

De directeur van het Surinaams Postbedrijf(Surpost), John Power, riep in zijn Kerstboodschap het personeel op om het bedrijf te koesteren. “Aan de vooravond van de Kerstviering is het goed om onze gedachten te laten gaan over de gebeurtenissen en een balans op te maken van de goede en minder fijne dingen, zodat wij op weg naar de Kerstdagen het pad vrij maken om samen met onze familie, vrienden collega’s en kennissen vredige en vrolijke kerstdagen te vieren”, zei Power.

Hij vervolgde met: “als de verdiensten het toe lieten, hadden wij meer voor u willen doen dan Gratificatie alleen. Vergeet u echter niet dat de vele hardwerkende landgenoten dat niet kennen, of dat enkele instellingen de salarissen niet kunnen garanderen, of dat velen niet eens een baan hebben?”

Hij vroeg om stil te staan bij wat zij wel hebben als bedrijf. “Een bedrijf dat de gemeenschap dient. Een bedrijf dat onder moeilijke omstandigheden haar hoofd boven water heeft kunnen houden, en werkt aan verbetering van haar totale situatie. Een bedrijf dat moeizaam haar primaire en secundaire verplichtingen naar u nakomt. U en uw gezin worden in alle redelijkheid en naar vermogen van uw bedrijf verzorgd. Laten wij dit alles koesteren en meenemen in onze harten tijdens Kerst 2017”.

OOK INTERESSANT
Verdachten aangehouden met smokkelwaar nabij steiger te Meerzorg

Hij wees er verder op dat de leiding van dit bedrijf het belang van het personeel heel serieus neemt en streeft naar een optimale balans tussen wenselijkheden en mogelijkheden. “Voor onze gezamenlijke toekomst, mogen uw belangen en dat van het bedrijf niet worden geschaad. Daarbij moeten wij oprecht onze wenselijkheden, mogelijkheden en verplichtingen overdenken. Dat doen wij steeds in onze eigen gezinnen, en zo moeten wij ook naar ons bedrijf kijken”.

Tenslotte vroeg Power het personeel om “elkaars opvattingen te respecteren en elkaar correct te behandelen, niet alleen tijdens en na deze feestdagen maar ook in tijden van onenigheid. Wij moeten samen verder en het is goed om dit moment aan te grijpen en opnieuw liefde en saamhorigheid te betonen aan elkaar en oprecht en met vereende krachten te werken aan de gezondmaking van onze relaties en ons bedrijf”.(GFC)