fbpx

Surinamers nog nooit zo arm geweest als in 2020

INGEZONDEN- Surinamers zijn in financieel opzicht nog nooit zo arm geweest. 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de armoede, de vele bedelaars.

Door de explosieve stijging van de prijzen in de winkels, alsook de verhoogde kosten die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd voor onder meer stroom, water en diensten, was de rek er bij velen al helemaal uit.

Daarboven komt ook nog de coronacrisis die tot gevolg heeft dat velen in onze samenleving zonder of in ieder geval minder inkomsten zitten.

Door de coronamaatregelen worden wij Surinamers nog harder getroffen. Het wrange is dat de overheid niet in staat is gebleken om burgers die het in financieel opzicht erg zwaar hebben, financieel tegemoet te komen. In feite is een ieder die getroffen is, aan zijn of haar lot overgelaten want de geldkas is leeg.

Er is momenteel sprake van enorme armoede binnen veel gezinnen. Vaders en moeders hebben geen idee op welke wijze de noodzakelijke voeding betaalt gaat worden, nog minder de vaste lasten. Ik durf voorzichtig te stellen dat 2020 het jaar van de Surinaamse armoede is. Steeds meer mensen zijn nu aan het bedelen of lenen. Zelfs kleine kinderen worden nu voor de deuren van sommige winkels ingezet om geld te bedelen om zo eten te kunnen kopen.

En er is helaas geen of weinig zicht op snelle verbetering. Er is geen enkele indicatie dat ons land op korte termijn uit dit diep dal zal kunnen opkrabbelen. Onze toekomstperspectieven zijn realistisch geanalyseerd zeer minimaal.

Ook de positieve prognose als zouden wij als volk kunnen profiteren van de recente olievondsten en de daardoor ontstane vreugde zou ik willen temperen. De vraag naar olie zal de komende jaren en decennia alleen maar afnemen, zo ook de prijs van ruwe olie. Die trend is overigens nu al ingezet.

OOK INTERESSANT
Tienerouders Latour en omgeving krijgen kennis in opvoedingsvaardigheden

Het lijkt mij daarom verstandig dat wij in Suriname een team intellectuelen samenstellen dat nagaat op welke wijze wij als land weer structureel geld kunnen gaan verdienen. In welk segment zijn wij sterk en zouden wij met exporteren kunnen concurreren op de wereldmarkt?

Het is de afgelopen 45 jaren bewezen dat onze politici niet in staat zijn Suriname op een welvarend niveau te brengen. De politici die wij tot onze beschikking hebben zijn niet capabel. Ze beschikken simpelweg niet over de juiste kennis, discipline, eerlijkheid, motivatie en expertise. Simpeler: er is gewoon een gebrek aan deskundigheid en eerlijkheid!

Politici in ons land zijn wel erg goed in het beloven van heel veel- leuke praatjes- en dat vervolgens niet waarmaken. Bovendien heb ik niet het gevoel dat het belang van het land, het volk, bij hen prevaleert. Niet bij de coalitie, ook niet bij de oppositie.

Willen wij Suriname welvarend maken, dan zal er een totale omwenteling moeten plaatsvinden. Echte deskundigen, geen politici, moeten het beleid bepalen met als enige focus: het belang van ons land en volk. Niet het eigen belang van politici die niet in staat zijn verbetering te brengen!

Drs. J. Kerto

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Foto niet uit Suriname.