fbpx

Surinamers moeten massaal meer groeten en fruit eten

INGEZONDENVlees en vis zijn bijna schaars goed geworden. Het is daarom tijd dat de samenleving veel meer gaat planten en veel meer groenten en fruit nuttigen.

Van jongs af aan worden we geleerd dat wij tenminste dagelijks een stukje vlees op ons bord moeten hebben om zo de nodige eiwitten binnen te krijgen. Die theorie is allang achterhaald en beseffen wel voldoende mensen dat een plantaardig dieet niet alleen voedzamer is, maar ook goed voor het dierenwelzijn en het milieu.

De productie van eten vraagt veel van de wereld. Voedsel is volgens de FAO verantwoordelijk voor 20 tot 35% van de uitstoot van alle broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan komt van vlees en zuivel. Eten produceren kost ook veel water en er gaat bos en natuur verloren. Bovendien is er vervuiling door mest. Door minder vlees en zuivel te nemen help je het milieu.

BEKIJK OOK
Suriname maakt zich gereed voor beter beheersysteem medisch afval

Natuurlijk besef ik al te goed dat deze radicale verschuiving niet een-twee-drie gaat. Veranderen van gedrag is moeilijk, mensen zijn gewend op een bepaalde manier te eten en iets anders aanleren is lastig. Cultuurverandering, daar wordt iedereen zenuwachtig van.

Toch zien we dat delen van de gemeenschap zoetjesaan bewuster worden en gezondere keuzes maken. De drukbezochte veganistische restaurants die de afgelopen periode zijn opgezet, getuigen daarvan. Ook zien wij dat veel meer Surinamers een eigen moestuin hebben en dat stemt goed.

Cl. Djoeharie

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar¬†[email protected]

BEKIJK OOK: Cerebro Vasculaire Accidenten of beroerte 2e doodsoorzaak in Suriname