Surinamers die het niet meer zien zitten in eigen land moeten Nederland niet idealiseren

Nederland Amsterdam

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Veel mensen in Suriname overwegen vanwege de aanhoudende misère en beperkte toekomstperspectieven een permanente verhuizing naar Nederland of de Verenigde Staten van Amerika.

Hoewel velen van hen deze landen nooit hebben bezocht of er slechts kort hebben verbleven, blijft de aantrekkingskracht groot.

Soeroechomento, een Surinaamse analist, waarschuwt zijn landgenoten echter tegen het romantiseren van deze bestemmingen.

Volgens hem hebben veel mensen die in contact met hem staan een vertekend beeld van het leven, vooral in Nederland.

“Veel van mijn vrienden en kennissen idealiseren Europa en Amerika, en zien deze continenten nog steeds als een soort paradijs,” merkt hij op.

Soeroechomento benadrukt dat de realiteit vaak anders is: “Mensen in Suriname moeten beseffen dat er ook in deze landen problemen zijn waarmee ze geconfronteerd zullen worden als ze daar gaan wonen.”

Voor emigranten uit Suriname zijn er specifieke uitdagingen aan verbonden.

In de Verenigde Staten kan de strikte immigratiewetgeving een obstakel vormen, terwijl de hoge kosten van levensonderhoud voor velen een schok kunnen zijn.

OOK INTERESSANT
Surinaams gezin dat in Nederland was: 'De winkels gaan veel te vroeg dicht'

In Nederland speelt de taal weliswaar minder een rol, maar kunnen culturele verschillen en subtiele vormen van discriminatie een impact hebben.

Beide landen hebben een complex sociaal zekerheidsstelsel en navigeren door de bureaucratische labyrinten van gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting kan ontmoedigend zijn.

Daarnaast moeten nieuwkomers vaak genoegen nemen met banen die niet overeenkomen met hun opleiding of ervaring, wat kan leiden tot een gevoel van onderwaardering en frustratie.

Kortom, het emigreren naar Nederland of de Verenigde Staten is volgens de analist geen garantie voor een zorgeloos leven en gaat gepaard met zijn eigen set uitdagingen en problemen.

Daarom is het naar zijn zeggen essentieel om een realistisch beeld te hebben voordat men de grote stap zet.