fbpx

‘Suriname zendt signaal in strijd werelddrugsproblematiek’

Het feit dat Suriname de EU-Celac High level meeting organiseert, is een signaal naar de internationale gemeenschap dat wij als land daadwerkelijk willen vechten tegen de drugscriminaliteit, zegt Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

De veiligheidsdeskundige neemt namens Suriname deel aan de EU-Celac High level meeting. Bij dit congres staat centraal het aanscherpen van het beleid om het wereldwijde drugsproblematiek het hoofd te bieden.

“Wij moeten allemaal samenwerken, alle actoren die zorg moeten dragen voor een stuk veiligheid. Wanneer we als Suriname een duidelijke strategie hebben, welke vervat is in ons Nationaal Drugs Masterplan, dan kunnen we verder op regionaal en internationaal niveau”.

Babel zegt dat er meer dan ooit tevoren de nodige entiteiten in het leven moeten worden ingeroepen. Ook zullen systemen, mechanismen en de capaciteiten versterkt moeten worden om ervoor te zorgen dat de doorvoer van drugs zoveel als mogelijk wordt geëlimineerd.

BEKIJK OOK
Tentoonstelling NAS geeft inzicht in Surinaamse geschiedenis

“Suriname wordt geclassificeerd als doorvoerland. Om zo een imago weg te werken, moet je alles binnen je macht doen om ervoor te zorgen dat je de wereld kan tonen dat je er alles aan doet om geen doorvoerland te zijn. Geloof me het gaat niet zo makkelijk, want je hebt geld en human capital nodig. De capaciteit moet er zijn. Mensen moeten begrijpen wat wij allemaal moeten doen, om met de weinige middelen zoveel als mogelijk de illegale drugshandel te elimineren.”

Babel geeft verder aan dat informatie van landen waar drugs wordt geproduceerd relevant is, maar dat Suriname zich meer moet gaan focussen op landen die hetzelfde probleem hebben. Zij doelt daarmee op landen als Trinidad & Tobago en andere landen in het Caraïbisch gebied die geclassificeerd worden als doorvoerland.