fbpx

Suriname zal stem laten horen in de VN

GFC NIEUWS- Suriname zal tijdens de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) standpunten presenteren over actuele internationale vraagstukken, waaronder klimaatverandering, wereldvrede en de toenemende potentiële bedreigingen voor vrede op het Zuid-Amerikaanse continent en in het Carïbisch gebied.

De VN-vergadering is het podium waar alle landen bijeenkomen om vraagstukken te bespreken en onderling verdere afspraken kunnen maken.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zegt dat het goed is dat ons land participeert aan deze bijeenkomst. “Je moet je stem laten horen”, benadrukte de bewindsvrouw.

Tijdens de VN-meeting maken landen ook van de gelegenheid gebruik om bilaterale kwesties verder uit te werken.

Suriname wil vanuit de nationale agenda met landen onder meer praten over luchtvaart- en visumafschaffingsovereenkomsten, veiligheidsdocumenten en bilaterale investeringsovereenkomsten.

BEKIJK OOK
EBS warschuwt: vliegertijd vergroot kans op storingen

Namens Suriname gaan er ook jongeren mee om zich te verdiepen in onder andere de geopolitieke ontwikkelingen.

De participatie aan de 74ste AVVN omhelst een lijvig programma, maar volgens de bewindsvrouw gaat de Surinaamse delegatie ervoor om het land op een zo goed mogelijke wijze uit te dragen.

Minister Pollack-Beighle benadrukt het belang van deelname aan de VN-bijeenkomst. Ze is de mening toegedaan dat wanneer ons land straks het woord zal voeren eenieder achter de delegatie moet staan en hetgeen wordt uitgedragen, ondersteund.

Vicepresident Ashwin Adhin zal op 26 september namens president Desiré Bouterse de vergadering van de VN toespreken en daarbij de boodschap van ons land uitdragen.