Suriname Young Professionals Event “Mi na Gowtu”

Op 30 maart organiseert de commissie voor ‘Suriname Young Professionals’ een ééndaags congres voor jongeren in de leeftijdsklasse 12 tot 18 jaar oud.

Het thema luidt: Mi na Gowtu. De aanleiding voor dit event is de huidige cultuur die er dreigt te ontstaan onder jongeren, waarbij faalangst en onzekerheid drempels kunnen vormen voor de ontwikkeling en overlevingskansen van onze jeugd.

De commissie heeft als doel met dit ‘young professionals event’, een handreiking te bieden aan onze kansrijke jongeren. Het event is voor 100 jongeren in de eerder genoemde leeftijdsklasse.

Alle deelnemende jongeren worden op een gelijkwaardige manier verwelkomd, begeleidt en gecoacht door ervaringsdeskundigen.

De activiteiten worden spelenderwijs en op een luchtige wijze aangeboden om de effectiviteit te verhogen. De jongeren doen allereerst een talententest om hun eigen krachten / talenten te ontdekken en op basis daarvan wordt er een themaprogramma aangeboden. In dit programma staan communicatie, leiderschap, time management en attitude centraal.

Tijdens het openingsevent op 30 maart in het Telesur Opleidings Centrum, zullen de jongeren worden klaargestoomd voor het ‘mi na gowtu’ programma. De jongeren worden onderverdeeld in 10 groepen, die elk een district krijgen toegewezen.

Elke groep ontvangt ter afsluiting van het congres het ‘mi na gowtu’ pakket met deelopdrachten voor 12 maanden. Thema’s als het milieu, ondernemerschap, toerisme, budgetteren en communicatie zijn opgenomen in dit programma. D

e jongeren worden ook in de gelegenheid gesteld, snuffelstages te lopen bij verschillende organisaties.

Het is een luchtig programma, dat speciaal is ontwikkeld voor jongeren. De commissie is sinds vorig jaar druk bezig geweest, gezamenlijk te werken aan een veelzijdig en behapbaar programma.

‘Wij zijn erg trots op het werk dat er is verzet en wij weten ook dat wij niet alle jongeren kunnen faciliteren. Er is plek voor 100, maar wij hopen met dit programma meer deuren te openen voor onze jongeren’, zegt Donaghy Malone, commissielid van Suriname Young Professionals.

De commissie bestaat verder uit Angela van der Kooye, Anne-Rose Abendanon, Ruth Olff, Melvin Hijnes, Gabriele Brammerloo, Valerie Klinker en Marvin Pollack.

Overige berichten