fbpx

Suriname wordt lid van World Customs Organisation

Suriname is toegetreden tot de World Customs Organisation (WCO) en zal hierdoor gebruik kunnen maken van een reeks van verdragen en andere internationale instrumenten gericht op het stimuleren van de groei van legitieme internationale handel.

Ook biedt het lidmaatschap de mogelijkheid tot het bijwonen of ontvangen van technische bijstand en training waardoor de lokale capaciteit van de douanedienst kan worden gemoderniseerd.

De WCO werd in 1952 opgericht als een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat tot taak heeft de effectiviteit van de douanediensten te verbeteren. De leden zijn douaneadministraties over de hele wereld die gezamenlijk ongeveer 98% van de wereldhandel verwerken.

Als wereldwijd centrum van douane-expertise is de WCO de enige internationale organisatie die bevoegd is op het gebied van douanezaken en zich terecht de stem van de internationale douane gemeenschap mag noemen.

Voorts spant de WCO zich in om cross-border frauduleuze activiteiten te bestrijden, hetgeen internationaal zeer erkend wordt. De partnerschapsbenadering die door de WCO wordt verdedigd, is een van de sleutels tot het bouwen van bruggen tussen de douaneadministraties en hun partners.

Door de totstandkoming van een eerlijke, transparante en een voorspelbare douaneomgeving te bevorderen, draagt ​​de WCO rechtstreeks bij tot het economische en sociale welzijn van zijn leden.

Suriname treedt toe als 183ste land tot deze prestigieuze organisatie, na de verkrijging van stilzwijgende toestemming van ons parlement.(GFC)