Suriname weigert in te zien dat misère wordt veroorzaakt door gebrek aan deskundigheid

Suriname korjalen

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Dat het in Suriname al tientallen jaren bergafwaarts gaat op diverse vlakken wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een ernstig gebrek aan deskundigheid en een lakse werkmentaliteit bij grote delen van de samenleving.

Het steeds in het leven roepen van diverse denktanks en werkgroepen door beleidsmakers en intellectuelen heeft niet ertoe geleid dat deze factoren officieel werden blootgelegd als de directe aanleiding voor de economische malaise in het land.

Men blijft maar zoeken naar de bron van alle financiële ellende in Suriname terwijl die allang is gevonden. Echter steken haast allen in het land de kop in het zand, zegt de auteur en criticus R. Pinas aan GFC in Den Haag.

OOK INTERESSANT
Botsing op Indira Gandhiweg leidt tot drie gewonden

“Het probleem is dat vooral politici en notabelen weigeren in te zien of toe te geven dat er relatief te weinig goed geschoolde mensen in dit land wonen. Te veel mensen zijn niet of heel laag opgeleid! Daarnaast ontbreekt het velen aan de juiste mentaliteit”.

“En met een dergelijke samenstelling van de bevolking krijg je moeilijk de exportproductie redelijk op gang en kun je ook niet concurreren met andere landen”, is zijn analyse.

Volgens hem heeft zijn land een gecompliceerd probleem dat in de komende jaren niet opgelost zal kunnen worden.

OOK INTERESSANT
Urgente multinationale veiligheidsmissie naar Haïti

“Suriname is binnen geen enkel segment sterk of gespecialiseerd en zal om die reden nog lange tijd afhankelijk blijven van haar natuurlijke hulpbronnen om geld te verdienen. Dit maakt ons erg kwetsbaar”, weet hij.

De criticus en analist zegt al langer dan een decennium dat kennisverrijking en een mentaliteitsombuiging de beste oplossingen zijn.

“En die kennis moeten wij vooral uit Nederland importeren. De werkgroepen moeten nagaan in welk specifiek exportsegment wij eventueel sterk in kunnen worden. Vervolgens moeten wij ons zoveel mogelijk daarop focussen en daaruit inkomsten genereren.”