Suriname waakzaam na uitbraak bacovenziekte in Colombia

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vanwege de uitbraak van een schimmelziekte binnen de bacovensector in Columbia, momenteel bezig met voorbereiding om preventieve maatregelen te treffen om de introductie en verspreiding van deze ziekte in Suriname te voorkomen.

Het Columbian Agriculture Institute (CAI) heeft op 8 augustus de aanwezigheid van de bacovenziekte TR4 in Columbia bevestigd.

De bacovenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, die via de wortels van de bacove plant binnendringt en de stroom van water en voedingsstoffen blokkeert. Dit zorgt voor afsterving van de bacoven plant.

Volgens de CAI heeft TR4 het noorden van het kustvlakte gebied La Guajira, dat 175 hectare groot is, is aangetast en al 168,5 hectare bacoven aanplant is vernietigd.

Er zijn reeds maatregelen getroffen door Columbia op fytosanitair gebied om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.

Ook andere landen in de regio hebben strengere maatregelen getroffen om dit probleem te voorkomen in hun land, waaronder Costa Rica. Dit, omdat zo’n ziekte uitbraak een groot gevaar vormt op de economie van een land.

Het stopzetten van de import van planten, plantendelen en plantaardige producten van Musa spp. (banaan, bacoven achtige w.o. ook Heliconia sp.) door het ministerie van LVV, is één van de eerste maatregelen die getroffen zullen worden. Deze actie van het ministerie beroept zich op de Plantenbeschermingsverordening 1965.

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft al enkele dringende maatregelen aangekondigd ten aanzien van de nieuwe EU-plantgezondheid maatregelen die het bestaande officiële controlesystemen van het Ministerie zullen verbeteren en versterken.

De aanpassing van de Plantenbeschermingsverordering en de 100% controle op exporten en importen zullen moeten bijdragen aan de voedselzekerheid en de productie van agrarische producten veilig te stellen; voor zowel lokaal als voor de export

Het eten van bacoven/ bananen, die afkomstig zijn van besmette planten, vormt geen gezondheidsgevaar voor de mens, maar vormt een groot risico voor de bacovensector.

In tegenstelling tot ander ziekten, die voorkomen bij bananen/bacoven inclusief de gevreesde Black Sigatoka, is de schimmel FOC TR4 zeer moeilijk te beheersen.

De sporen van deze schimmel kunnen tientallen jaren in de bodem overleven. Hierdoor vormt TR4 de grootste bedreiging wereldwijd voor de bacove sector, omdat het in staat is hele arealen aan bacoven/ bananen te vernietigen.

Daarnaast is de Cavandish bacove, die ook in Suriname wordt geteeld, voornamelijk voor de export, zeer gevoelig voor deze schimmel.

De pathogeen kan worden overgebracht door besmet plantmateriaal, besmette grond via schoeisel, auto’s (banden) alsook via het water.

Overige berichten