fbpx

Suriname vraagt technische assistentie WTO

Suriname heeft op de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die op 6 en 7 december is gehouden om technische assistentie gevraagd. Vanwege de politieke crisis die nu ontstaan is met als gevolg handelsspanningen tussen verschillende grote mogendheden, lijkt het goed dat Suriname vooral zichzelf beschermt en assistentie vraagt.

De WTO heeft voor het komend jaar de groei in hun handelsperspectieven, door deze internationale politieke crisis, naar beneden bijgesteld. Dat wil zeggen dat bijna alle landen de gevolgen daarvan zullen voelen.

“Wij als een kleine en, open economie zullen de gevolgen daarvan ook voelen en hebben daarom technische assistentie gevraagd om de gevolgen zoveel mogelijk te minimaliseren”, zegt delegatieleider Amzad Abdoel. De handelsorganisatie heeft toegezegd assistentie te verlenen.

De parlementaire delegatie die de WTO-conferentie heeft bijgewoond bestaat verder uit de leden Wendell Asadang BSc en Jitendra Kalloe.

Eén van de brandende vraagstukken die tijdens de conferentie is besproken, is de afschaffing van subsidie voor de visserij- en landbouwsector. Hervoor pleitten de ontwikkelingslanden al jaren. Ontwikkelde landen verschaffen enorm veel subsidie aan hun visserij- en landbouwsector, die voor een oneerlijke concurrentie zorgen ten opzichte van de ontwikkelingslanden.

BEKIJK OOK  Wildplasser aangevallen door twee rovers

Verder is er gepleit voor hervormingen binnen de organisatie. De WTO ervaart nu heel veel problemen. Eén van de belangrijkste oorzaken is omdat de Doha-overeenkomst nooit is uitgevoerd. Belangrijke organen binnen de organisatie functioneren ook niet optimaal. Het Despute Settlement Body, die belast is met het oplossen van handelsproblemen tussen landen binnen de WTO, is een daarvan.

De WTO is de wereldhandelsorganisatie, waarvan bijna alle landen in de wereld lid van zijn. Het doel is om de wereldhandel te reguleren, te zorgen voor vrije en eerlijke handel en om ervoor te zorgen dat er economische groei plaatsvindt.(GFC)