Suriname volgt richtlijnen WHO bij toepassen medicatie

GFC NIEUWS- Wanneer het gaat om medicatie en de toepassing daarvan volgt Suriname de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Zo reageert de directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun desgevraagd op het mogelijk toepassen van medicatie uit Cuba op Covid-19 patiënten in Suriname. Volgens haar gaan er gesprekken met de WHO en de PAHO vooraf “omdat je niet zomaar een medicijn kan beginnen te gebruiken, het moet ook eerst wereldwijd zijn geaccepteerd.”
Jessurun benadrukt dat het voor Suriname nog te vroeg is om te beslissen of wij deze medicijnen gaan gebruiken. Er wordt momenteel wereldwijd een test gedaan door de WHO. Het gaat om verschillende medicijnen, die toch positieve resultaten blijken te hebben opgebracht in enkele landen waar er hoge aantallen waren van besmette personen. D
e trials zijn om deze medicijnen of in enkele therapie of in een combinatie te gaan gebruiken in de wereld. “Sommige landen doen dat al,” zegt directeur Jessurun. Suriname heeft reeds overlegd met partners in Guyana. Die hebben reeds een protocol van een bepaalde combinatie besparen met de PAHO.
Testresultaten WHO afwachten
De gezondheidsdirecteur geeft aan dat de regel ook betrekking heeft op preventieve medicatie die aan oudere mensen of risicogroepen kan worden gegeven nog voordat die besmet zijn geraakt. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat eventuele besmetting mild is of toch niet optreedt. Deze profylactische medicatie wordt momenteel al in verschillende landen toegepast.
Op Cuba worden er profylactische medicijnen gegeven in combinatie met middelen uit de natuur. Suriname wacht echter de resultaten van WHO trials af. Ons land verkeert tot nu toe in de gelukkige omstandigheid dat wij niet veel gevallen hebben en hopelijk ook niet mee hoeven te doen met de trials.

Overige berichten