fbpx

Suriname voert tweede Decent Work Country Program uit

GFC NIEUWS- De overheid, de International Labour Organisation (ILO) vakbeweging en het bedrijfsleven hebben het tweede Decent Work Country Program Suriname (DWCPS) getekend.

Dit houdt in dat de partners zich committeren aan het scheppen van fatsoenlijk werk als onderdeel van duurzame ontwikkeling.

In de Ballroom van Hotel Torarica vond op 5 november de ondertekening van dit document plaats.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei dat het DWCPS 2014-2016 geleerd heeft dat ons land in staat is om tripartiet te werken aan een ‘labour agenda’ dat ingebed is in het algemeen sociaaleconomisch beleid.

Belangrijke aanwezige voorwaarde daarvoor is geweest de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. De bewindsman laat weten dat eind 2016 ruim 50% van het programma is uitgevoerd.

Inmiddels is volgens minister Moestadja een aantal punten uitgevoerd, vooral op het stuk van arbeidswetgeving en de arbeidsinspectie waardoor de realisatiecijfers iets hoger liggen.

In het kader van het Decent Work Country Program heeft deze regering 16 wetten met succes verdedigd in De Nationale Assemblee. Thans zijn er nog vier arbeidswetten voor behandeling aangeboden aan DNA.

Deze zijn de Wet Ondernemingsraadpleging, Wet Werktijdenregeling, Wet Geweld op de Werkplek en de Wet gelijke Behandeling.

Arbeidswetgeving is volgens minister Moestadja slechts 1 pilaar en komt met wetgeving het vraagstuk van handhaving van orde bij kijken. Op dat stuk is het ministerie van Arbeid bezig een transformatiedoorbraak te bewerkstelligen.

BEKIJK OOK
22-jarige vrouw laat leven in het verkeer

De bewindsman sprak de hoop uit dat het tweede programma zoete vruchten zal voortbrengen voor de samenleving in zijn algemeenheid, als de werknemers, gezinnen en werkgevers in het bijzonder.

Roy Haverkamp van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL) zei dat het eerste programma goed is verlopen, mede door de inzet van de overheid en de ILO. Er zijn heel wat programma’s uitgevoerd in het kader van DWCP.

Fatsoenlijk werk is belangrijk binnen de samenleving vindt de vakbondsman, zodat werknemers met plezier naar het werk gaan. De arbeidsomstandigheden moeten goed zijn.

In bedrijven waar er een vakbond is loopt het nogal goed, maar volgens Haverkamp is die situatie in andere sectoren soms schrikbarend. Als iedereen een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van het land moet er sprake zijn van fatsoenlijk werk.

Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is tevreden over het verloop van het eerste programma. Daarbij heeft zijn organisatie ook een belangrijke rol gespeeld. Volgens hem is het onderdeel werkgelegenheid een belangrijk aandachtspunt.

Mc Andrew geeft aan dat er bedrijven zijn, die op zoek zijn naar krachten maar niet kunnen vinden. Naar zijn zeggen moet de arbeidsmarkt worden onderzocht om na te gaan wat de precieze behoefte is, zodat vraag en aanbod op elkaar kan worden afgestemd.